2012-06-05
Jag skriver bostadsannonser för Notar med inspiration och glädje.