2017-12-15
VAD HAR DU LÄRT DIG?
2017-09-24
NÄR VAR DET STOLT ÖVER DEN DU ÄR, SOM MÄNNISKA?
2017-06-19
VECKANS UPPMUNTRAN
2017-05-10
VARFÖR VILL DU DETTA?
2017-03-06
ORDBAJS 193042
2016-12-15
DAGENS UPPMUNTRAN
2015-09-13
PT-FIAS HÄLSOGUIDE!
2015-04-19
INSIKTER OM VILAN