För autografer/ idolkort eller bud till Sanna:
Skicka ett frankerat svarskuvert med returadress så får ni ett signerat idolkort tillbaka!
LiKe Music Sweden AB
Olof Palmes Gata 20 B
111 37 Stockholm