Vad är skillnaden på feminism och jämställdism?

Fick frågan om att illustrera en text. Upptäckte att jag redan hade sett texten och gillat den, och sedan tappat bort den i cyberrymden. Så dök den upp där igen, med ett önskemål att bli illustrerad. Så det fick den bli.

Text och idé: Therese Lundén

Skillnaden på feminism och jämställdism

 1. Om du vill veta så är jag på sidan.. 75, den finns ju digitalt, så lätt att få tag på! ;) Så du kan ju tro vad du vill haha.

  Om du läser hans slutsatser av. t.ex. löner så ser du tydligt att i slutet av varje del, står en procentsats för löneskillnad mellan könen. Denna försvaras sedan av de som delat med sig av rapporterna med att det kan handla om ”bland annat arbetets svårighetsgrad, antalet jobbyten, budgetansvar, antal underställda, tidigare erfarenhet, den anställdes mångsidighet etc” vilket han sen jämställer med att diskriminering inte finns. Det står lika dant i alla olika avsnitten. = egen tolkning från ff.

  Så som jag skrev tidigare, det är inte faktan som jag har problem med, utan hans.. tolkning av den. Den är inte opartisk.

  Du verkar ha missuppfattat vad socialt kön är. Det innebär t.ex. att normer i samhället ger oss olika fördelar eller nackdelar t.ex. tjejer är snälla och lugna, killar röriga, stökiga och aggressiva. Dessa normer gynnar varken flickor eller pojkar. Det är bl.a. det som feminismen vill råda bot på.

  Jag förespråkar ickevåld, för alla människor.

  Problemet med städningen är återigen normer. Det innebär dubbel bestraffning nämligen: städar kvinnan så lägger hon ned extra tid som mannen ofta inte gör (enl. statistiken) men städar hon inte blir hon bestraffad av de människor hon tar hem på besök. Hon skäms för att det inte är städat.Så NEJ, det är inte så enkelt som du får det att låta, att man bara kan strunta i att städa för att man inte tycker att det inte är kul. Jag, och många med mig skulle gärna strunta i det, men så går det liksom inte att låta bli, för att skammen blir för stor. Och det är int jag som lägger på den, det är samhället. DÄRFÖR är vi i behov av ändrade normer och värderingar. där det inte bara är kvinnas uppgift att städa/sköta hemmet. Där män inte behöver skämmas för att erkänna att det blivit slagna. eller vad det nu är olika människor skäms över pga. strukturen ser ut som den gör.

  Jag håller med dig, och hoppas att fler läser boken och ser vad den är. Den bevisar faktiskt inte mycket alls, men jag väntar på slutpoängen! Den kommer snart, hoppas jag! ^^

  1. Tyvärr slutar ju boken på samma sätt som resten av den. Det var synd!
   Den visar/förmedlar tyvärr ingen förståelse alls för grunden till problemen, de sociala normer som leder till att vissa människor känner sig diskriminerade och den ger inga lösningar, vill bara slå ned något som kallas myter. Vissa av dem är befogade myter andra är det inte.
   Den enkla lösningen är att vi slutar säga att män borde vara på ett sätt och kvinnor på ett annat. Då kan alla människor få vara som de är utan att skämmas, vilket leder till gladare och lyckligare människor, som dessutom kan vara jämställda. ^_^

  2. Jag skrev tidigare att boken finns i PDF. Bra om du har läst.

   Se gärna även klippet som jag klistrade in tidigare så får du en närmare förklaring kring löner m.m. I slutet förklarar Pär Ström att det enligt nya uppgifter visat sig att kvinnor t.o.m. har gått om män i löneutvecklingen plus att det numera är enklare för kvinnor än män att få chefsjobb. Det är verkligheten han grundar sig på, inte egna tolkningar.

   Sedan nämns det också att män i regel har ett annat driv än kvinnor, är mer riskbenägna m.m. Det får klart genomslag i att fler män hamnar både i toppen och i botten i samhället.

   Som jag skrev tidigare så utgår han från det som är skrivet och är belagt, inte spekulationer och antaganden. Utgångspunkten för hans resonemang är att ”Sann jämställdhet kan endast byggas på sanningens grund”. Detta är framför allt intressant då det bevisligen är så att kvinnor och mäns hjärnor utvecklas olika. Det du nämner kan m.a.o. även ha med biologi att göra.

   Grunden i jämställdhet bör även vara likhet inför lagen, då män är den enda grupp som är diskriminerad enligt svensk lag.

   Synd om du har problem med städningen och jag hoppas får lyckas bry dig mindre, om du vill (skrivet i all välmening). Enligt forskningsrapporter i boken är det belagt att kvinnans hjärna är konstruerad att vara mer omhändertagande. Ingen regel utan undantag, förstås, men genomsnittligt är det så. Biologi kan ha en större betydelse i sammanhanget än vad feminister hävdar. Kön är inte enbart en social konstruktion.

   Tyvärr har jag inte möjlighet att svara mer idag. Trevlig kväll!

  3. Ett sista ord bara. Det du skriver om normer m.m.tas upp i debatten mellan Pär Ström och feministen, där saker förklaras lite närmare. Sevärt och det var knappast feministen som vann…

  4. Nej, inte bra OM jag läst. Jag har läst.
   Det kom ju inget direkt nytt i diskussionen, det står ju i boken redan.. Att han blev ”krossad” -feministen Carl?eller vem som ”vann” kan man ju också tycka olika om. Carl? Blev nervös och fick inte fram sin poäng där på slutet, var ju synd, men jag förstår exakt vad han menar och vill åt.

   Det framgår tydligt att Pär inte alls har förstått det här med socialt kön.. Så klart finns det ett biologiskt kön, men för den som inte tycker att alla normer som kommer med det biologiska könet funkar för dem gör att de känner sig vilsna, svaga eller missgynnade eller till och med misslyckade. Om man som man inte är vältränad, lång eller stark alt. att man är feminin, eller om man som kvinna inte vill vara tyst, sitta still eller sitter med benen brett isär. Då passar man inte in i normen och samhället (= människor runt omkring) straffar då ofta individen. Antingen med blickar, kommentarer, eller på annat sätt, t.ex. våld.

   Det är så att kvinnors löner (kvinnor mellan 20-30år) är högre än mäns, vilket är en diskriminering på andra hållet. Vilket heller inte är okej.Och det är som författaren skriver, för att kvinnor nuförtiden är mer välutbildade. Pojkar i skolorna klarar sig inte alls lika bra eftersom skolnormen oftast säger: sitt still, och tyst. Det passar oftare inte pojkarna (biologisk skillnad, eller social?).

   Vad mer än pappa-rollen är diskriminerande för män i svenska lagstiftning? Det är bestämt att förövare ska dömas utifrån begånget brott.
   Eftersom ni nu säger att kvinnor är mer omhändertagande än män så är det ju inte mer än rimligt att kvinnorna bör får vårdnaden? Eller?
   Men ja, jag kan hålla med om att det inte är jämställt. Inte för att det är något att väga upp med, men som Carl(?) säger, så är kvinnor i större grad diskriminerade än män. Kvinnor är oftare svagare och mindre byggda, vilket innebär att de inte klassas som hot på samma sätt som en (större) man.
   Ang. tidigare film: Det hade varit intressant om mannen och kvinnan som utsatte varandra för hot och slag hade varit omvänd storlek. Alltså, att mannen varit liten och kvinnan stor och stark. Mannen upplevdes mycket mer hotfull och farlig än vad kvinnan gjorde, tyckte jag. Jag upplevde inte att hon orsakade några hårda slag.. medan den första mannen verkligen upplevdes som skrämmande! Kvinnan verkade rädd för honom. Men mannen verkade inte rädd för kvinnan som slog honom.

   Det är en sak att var omhändertagande, en annan att gilla städning. Det är två skilda saker. Som, Carl? försökte få fram så handlar det inte om vår vilja att skita i saker eller att inte skita i dem, utan att alla människor vill passa in, och följa normen, för att slippa bli bestraffade, När det gäller städning faller kvinnor oftare dit på att det inte är städat, för det förväntas att hon ska ha gjort det, och för den delen att om hon gör det så blir det noggrannare gjort. Det är många kvinnor som också säger så; Jag gör det för han gör det inte ordentligt. Samma norm skapar problem för oss själva. Men det är det som är grejen, att normen påverkar oss utan att vi tänker på det. För det sitter i benmärgen.

   Det är både bra och dåligt att du inte känner till den sociala press som många av oss andra känner. Det ger dig en nackdel i diskussionen om detta, för du framstår som inte så empatisk. Det är en fördel för dig för du har sluppit känna dig dum för att du hade fel kläder eller för att du inte orkade bära väskan eller vad det kan ha varit.. Så grattis.

  5. Emelie

   Jag är glad över att du läste boken (en av hans böcker) och även såg klippet. Även om det inte kommer att ändra din syn på att vara feminist så har det kanske gett dig någon ny vinkel. På samma sätt har dina svar gett mig nya vinklar, som jag inte fått om jag endast diskuterat med likasinnade. Det bör vara positivt att få ett bredare perspektiv utifrån båda håll.

   På tal om städningen så tycker jag inte det är 100 % rätt att killen ska straffas med att behöva städa mer än vad han skulle ha gjort i vanliga fall, bara för att nå upp till kvinnans krav. Hon skulle lika gärna kunna sänka sina krav i kombination med att börja jobba med sina problem om vad andra tycker. På tal om normer så straffas även killar av samhällets norm att tvingas leva upp till kvinnans krav, som i flera fall överstiger den egna kravnivån. Normer kring hushållsarbete är mao inte något som enbart drabbar kvinnor negativt. Det är sällan feminismen lyfter fram mannens perspektiv däremot. I ett mindre antal hushåll bryr sig mannen mer om städning än vad kvinnan gör och eftersom det finns kvinnor som bryr sig mindre så borde andra kvinnor kunna göra likadant. Eller så är det så, rent allmänt, att kvinnor i högre grad bryr sig om att ha det fint hemma (och då även bör lägga lite mer tid på t.ex. städning än den som bryr sig mindre, för att det ska bli ”rättvist”).

   När får vi se feminismen lyfta fram problematiken kring att män är diskriminerade i svensk lag? Troligtvis aldrig, om jag får gissa.

   På tal om filmen om det sociala experimentet så kan man spekulera kring hur det skulle vara om kvinnan varit större än mannen etc, även om det blir lite krystat. Enligt samhällets syn är att det är mer ok för en kvinna att slå på en man än tvärtom. Till detta tillkommer den osynliga psykiska misshandeln. Feminister tar sällan (aldrig?) upp denna problematiken. Istället sjunger representanter från F!, som ev kan få inflytande i svensk politik, att män ska slitas i stycken. Detta inför en applåderande publik. Med det menar jag inte att du håller med om just detta.

   Kvinnor mår dåligt av vissa normer men män mår också dåligt av vissa normer. Carl, feministen i debatten, blev kanske nervös och missade slutpoängen, även om jag tror att han saknade slutpoäng (och därför blev nervös). Att Carl blev nervös får vägas mot de gånger Pär Ström blev avbruten och inte fick sagt det han skulle.

   ”Det är synd om människan”, som Pär sade till Carl i slutet när han citerade Strindberg, för att trycka på att vi inte så ensidigt ska fokusera på det ena könets problem.

   Feminister pratar om jämställdhet men engagerar sig inte i problematik kring mansfrågor, t.ex. lagstiftningen som tagits upp om gemensam vårdnad. Därför menar jag att det är en stor skillnad mellan att vara feminist och jämställdist, att feminismen är en villolära för den som vill uppnå sann jämställdhet. Det är vad jag tycker och jag vet att du tycker annorlunda.

   Jag har bestämt mig för att avsluta diskussionen och ska försöka undvika läsa eventuella svar. Det är inte för att vara otrevlig utan för att få ett avslut i debatten.

   Ha det bra!

  6. Det är alltid bra att vidga sina vyer!
   Jag vill avsluta med att förtydliga att den del av feminismen som JAG står bakom inte handlar om kvinnor, utan om människor. Därför så vet jag att feminismen tjänar män lika väl som kvinnor, och alla andra. Ang, normer som diskriminerar människor, så var min poäng att normer, av olika slag diskriminerar olika människor, alla är påverkade på något sätt, vissa får fördelar, andra får nackdelar, och det är därför dessa normer bör problematiseras i stället för att sopas under mattan och säga att allt är biologiskt. Det är inga ”synliga” krafter som tvingar varken män, kvinnor, eller andra, att städa. Men för att passa in i ramen (och för att slippa bestraffning) så t.ex.städar vi, alla människor.

   Jag tycker att F! har många bra poänger, men det känns inte som ett helt demokratiskt parti (av. t.ex. anledningen med sånger och vissa uttalanden) och jag skulle av den anledningen inte rösta in dem i riksdag/regering.

   Jag håller med om att det är ett bra sätt att avsluta här men vill än en gång trycka på att den del av feminism som jag står för gynnar, och jobbar för att det ska bli jämställt mellan MÄNNISKOR, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion m.m. och jag är ledsen över att du stött på så många feminister som inte tycks göra det.

 2. Feminister tar sällan upp mansfrågor om det inte gynnar dem själva. Feminister tar t.ex. sällan (aldrig?) upp problematiken med att kvinnor oftare slår män än tvärtom. Det påstås bl.a. av en professor i klippet nedan, som har forskat i ämnet, och då är inte den psykiska misshandeln inräknad. Det är tydligt att allmänhetens syn på kvinnors misshandel av män behöver tas på större allvar. Var är feministerna i denna frågan?

  http://youtu.be/LlFAd4YdQks

  Det har ingen betydelse om jämställdister varit tysta förut eller inte. När villoläran feminism växer sig starkare blir jämställdismen allt viktigare att lyfta fram och då så klart mer vanligt förekommande. Med villolära menar jag den falska uppfattningen många har om att feminism står för sann jämställdhet. Sedan förstår jag att det hade bekvämare för feminister om de inte hade stött på motstånd från jämställdister.

  1. Feminister, enligt min erfarenhet vill förändra grunden, förändra det som skapar problemen, vilket oftast är de sociala normer vi lever i. Om man skulle ändra på detta skulle samhället bli mer jämställt.

   Ang. boken som du så varmt rekommenderar så svarar den inte på sina egna frågeställningar. Där bryts andras argument ned med grunder som helt är frånkopplade från de förstas argument.
   Författaren lägger fram fakta som sedan tolkas fritt, trotts att det finns rum för olika tolkningar, alltså är boken väldigt viktad och inte alls så neutral och överbevisande som du vill få den att låta.

   Jag saknar också statistiken över förövare.-Vilka är de? Myten är ju att det bara är män, eller til 98% varför kan man inte få läsa lite om det, för det är ju det som är intressant och relevant. Vem utför brotten mot andra människor? Om man vet det kan man sätta in åtgärder för att förebygga.

   Ff skiver också att det är pinsamt för män att erkänna att de blir slagna av kvinnor. DÄR har vi en konkret norm som feminismen arbetar för att sudda ut och tillintetgöra. Det spelar ingen roll vem förövaren, eller offret är, offret skall få skydd och stöd, liksom förövaren. Det är vad feminismen står för.

   Jämförelserna av lön i boken är till stor del irrelevanta då faktan inte alls jämför löner utifrån samma sorts arbete. Det är ju DET man vill ha fakta o statistik på. Vem bryr sig om män tjänar mer än kvinnor för att män jobbar mer? Eller om kvinnor tjänar mer än män, o kvinnorna jobbar mer, det är logiskt. Borde inte vara något att diskutera alls. Det som är intressant är att veta om det är lika lön för lika jobb. Av erfarenhet vet jag att det finns skillnader där det diskrimineras, på båda hållen, vilket feminismen är mot.
   Män jobbar mer sk. förvärvsarbetar, kvinnor jobbar i hemmet, som de inte får betalt för. Som jag tolkar ff. menar han att kvinnor tycker mer om att hålla på med hushållsarbete. Vilket enligt min egen uppfattning inte alls stämmer. Det som däremot påverkar vem som lägger tid, eller inte på att städa eller fixa i hemmet är den som blivit fostrad av samhället till att känna att vi bör visa upp ett städat/rent/fräscht hem. Dessa är oftast kvinnorna. Jag, inkl. många med mig kan skämmas för att visa upp ett ostädat hem, även om sambon bor där lika mycket som jag. Och är det inte städat så anser många att det är jag (kvinnan) som inte skött min del, även om jag är den enda som under större delen av senaste året varit den enda med en inkomst. och därför både stått för förvärvsarbetet OCH borde göra hushållsarbetet. Hur sjukt är inte det?! Återigen, det är normer och värderingar som ligger till grund, vilket feminismen strävar att motverka för ett mer jämställt samhälle.

   Tillbaka till boken; jag saknar de andra perspektiven; varför jämförs bara kvinnor och män? Det handlar inte endast om det, i alla fall är perspektivet större inom feminismen. Där handlar det om människor, inte om män vs kvinnor.

  2. För det första tror jag inte att du har hunnit läsa boken idag. För det andra är det som står i boken sådant som är skriftligt och belagt, inte svävande spekulationer som feministerna till största del resonerar kring.

   Dessutom är han ganska ingående om att kvinnor och mäns hjärnor är uppbyggda på olika sätt, att en av de största myterna bland feministerna är att könen är en social konstruktion.

   Beträffande misshandel av män så verkar det vara vanligt bland kvinnor, inte minst bland feminister, att de har en grundinställning om att mannen förtjänar stryk (när han får stryk). På ett möte med F! sjöng de bl.a. att de ville slita mannen i stycken. Det hade kanske varit bättre att låta bli att slå män?

   https://youtu.be/OBcwZ0Foqss

   Beträffande städning i hemmet så är det i högre grad viktigt för kvinnor att ha det städat och fint. Av den anledningen är det rimligt att kvinnor lägger mer tid på städning. Varför ska en man behöva städa mer bara för att leva upp till kvinnans krav? I sådana fall kan hon välja att städa mindre och att de möts halva vägen, typ. Social konstruktion är troligtvis av mindre vikt även i detta sammanhanget.

   I övrigt är det så att vad du anser om boken, som jag inte tror att du har läst i sin helhet, är av mindre betydelse. Min förhoppning är mer att andra ska läsa den och bli upplysta.

  3. Hej Adam och Emelie. Bra att ni ställer den frågan. Jag talar inte om, eller utgår ifrån diskriminering mot män utan den ovilja att se på könsrollerna ur andra perspektiv och genom andra teorier än de som genusvetarna lägger fram då allt annat blivit så hoptrasslat med associationsskuld, antaget syfte och värdegrund så att om en man är kritisk till den feministiska doktrinen är han per definition emot kvinnor samt jämställdhet. Det ser jag som en stor demokratisk fara. Bara det faktum att ni antog att jag skriver utifrån ensidig diskriminering ger en indikation på hur ni uppfattar världen. Om vi nu inte ska tänka i kön, hur kan det komma sig att det är det första som blir en avgörande signal om min ev mening och utgångspunkt?
   Anledningen till att jag tycker att feminismen är så skadlig är att den i dagsläget skadar jämställdheten, alltså både män och kvinnor. Kvinnor blir behandlade som sköra blommor och män som förbrytare. Är inte det exakt vad den gamla könsordningen alltid gjort och visst är det lite märkligt att den ism som säger sig främja jämställdheten och normkritiken är den som med sin offerretorik och onyanserade mansdemonisering ser till att den frodas. Att jämställdismen inte drar egna frågor tycker jag är en lite märklig sak att påstå. Kan jämställdismens mindre påtagliga existens ha något att göra med att den blir så fruktansvärt motarbetad och stämplad som en grupp av löjliga kränkta vita män av feminismen? Alltså ett av de vanligaste härskartekniker som finns. Skambeläggande, och i det antagandet ligger även en fin mix av sexism och rasism enligt definitionen. Dessutom består rörelsen inte av en grupp män utan även en stor del kvinnor som får veta att de lider av internaliserade patriarkala strukturer eller till och med kallas förrädare. Låter det som en demokratisk och sund ism i era öron? Jag vet att det finns idioter i alla läger som använder idévärldar som ett utlopp för sitt hat och önskan att enkelt definiera världen. Men jag är inte en av dem.

 3. Hej David.

  En konkret motfråga – varför blir diskrimineringen mot män bara viktig nog att ta upp när den tjänar som motargument mot feminismen?
  Varför kämpar inte fler jämställdister (dom oftast är män) för att kvotera in kvinnor alls, på någon arbetsplats, istället för att bara käbbla om vad feminismen gör fel?
  Den stora skillnaden på feminismen och jämställdismen är inte ideologin egentligen, det är att den ena kämpar för jämställdhet och för att de som idag är förtryckta ska få det bättre medan den andra huvudsakligen käbblar om vad jämställdhet egentligen är för att framstå som de gör nåt.
  Jämställdismen drar inga egna frågor, arbetar inte framåt och syns bara så fort det finns något att kritisera inom feminismen. Ändå ska det vara bättre?

  1. David
   Hur det kommer sig att det ”aldrig finns initiativ till kvotering inom smutsiga och farliga yrken” vet jag inte. Jag fördelar heller inte jobb, så har ingen vidare makt att påverka heller. Jag vet inte vilka yrken du åsyftar. Är det Gruvarbetare? Sopgubbar? Undersköterskor? Poliser? Lärare? Läkare?

   Sen, de goda kakorna vill alla ha, inte bara vissa sorters människor. Det är så vi funkar. Feminismen kämpar för att de som inte har ”kakor” eller har få, ska få fler. För att det ska bli rättvisare. Varken feminismen eller jämställdismen vill att någon per definition ska få det sämre, bara att alla ska ha det så bra som möjligt. Eller har jag missupfattat jämstäldismen då?

   Ang. din tidigare kommentar så är det så klart så att en enkel seriestripp inte kan förklara hela saken. Det är för komplext. Det har också tidigare diskuterats och av TS klargjorts, så det är inget mer att säga om, egentligen.

   I min erfarenhet jobbar feminismen mot normer som krymper människor oavsett vem/hur de är och vill att vi t.ex. ska få vara på vilket sätt vi vill, oavsett vilket biologiskt kön vi har födds till. -Vilket jag inte får uppfattningen att jämstäldismen gör.
   Kan hålla med Adam i tidigare inlägg, ”varför blir diskrimineringen mot män bara viktig nog att ta upp när den tjänar som motargument mot feminismen?”

   1. Emelie. Om det du sa om feminismen skulle stämma på ett brett plan skulle jag inte ha så mycket att kritisera och att det finns feminister som resonerar som jag är jag fullt medveten om än om jag kan tycka att det valda epitetet är lite märkligt.
    Ang de goda kakorna så är problemet inte de synliga kakorna (de inom ramen för det vi görs uppmärksamma på) utan de osynliga som ingen sätter större värde på då de hamnar i kapitalismens skugga. När en mamma förväntas ha det största ansvaret för sina barn ses det som sexism och en kränkning men när en man blir fråntagen detta ansvar ses det inte som en kränkning utan som normalt. Vi är tränade i att se allt som händer män som privilegier, lathet och utstuderat utnyttjande av kvinnor.

    Att möns problem endast tas upp i kontrast till feministiska utspel hålller jag inte med om. Att det verkar så är däremot inte så konstigt om vi tittar på det politiska läget och hur normen ser ut. Det ligger fortfarande inte i mansrollen att betraktas eller betrakta andra män som offer. Det har forskats en del på gynosympati som visar att både män och kvinnor tenderar att vara mer sympatiskt inställda till kvinnor. Detta fenomen färgar även jämställdhetsarbetet då mäns problem och de som framför dem förlljligas. Det är det jag menar när jag påstår att feminismen hjälper till att upprätthålla den könsmaktsordning den säger sig vilja bekämpa, genom att behandla män som förövare och ständigt priviligierade och kvinnor som ständigt i underläge och som offer. Genom att inte se på könsrollerna som lika berättigade till sina respektive problem kan allt inte diskuteras och ett vi och dem förhållande skapas i debatten. Sen är det inte helt rättvist att förvänta sig att de som tycker på detta vis ska ha ork och psyke för att möta så mycket hat och motstånd. Klimatet för en feminist och någon av annan ideologisk grund är inte lika och kan alltså inte gämföras på det viset. om vi talar om vad som skrivs i media. Tror du att kampen om mansfrågor inte får lika mycket utrymme för att organiseringen inte finns eller för att det är politiskt och personligt riskfyllt att skriva om det? Vi ska komma ihåg att detta handlar om människor som i snutt har samma värdegrund som en genomsnittlig feminist men en annan vinkel och problemformulering och ändå antas och behandlas dem som om de är farliga mansgrisar eller att patriarkala strukturerna är internaliserae . Varför?

  2. Hej Adam och Emelie. Bra att ni ställer den frågan. Jag talar inte om, eller utgår ifrån diskriminering mot män utan den ovilja att se på könsrollerna ur andra perspektiv och genom andra teorier än de som genusvetarna lägger fram då allt annat blivit så hoptrasslat med associationsskuld, antaget syfte och värdegrund så att om en man är kritisk till den feministiska doktrinen är han per definition emot kvinnor samt jämställdhet. Det ser jag som en stor demokratisk fara. Bara det faktum att ni antog att jag skriver utifrån ensidig diskriminering ger en indikation på hur ni uppfattar världen. Om vi nu inte ska tänka i kön, hur kan det komma sig att det är det första som blir en avgörande signal om min ev mening och utgångspunkt?
   Anledningen till att jag tycker att feminismen är så skadlig är att den i dagsläget skadar jämställdheten, alltså både män och kvinnor. Kvinnor blir behandlade som sköra blommor och män som förbrytare. Är inte det exakt vad den gamla könsordningen alltid gjort och visst är det lite märkligt att den ism som säger sig främja jämställdheten och normkritiken är den som med sin offerretorik och onyanserade mansdemonisering ser till att den frodas. Att jämställdismen inte drar egna frågor tycker jag är en lite märklig sak att påstå. Kan jämställdismens mindre påtagliga existens ha något att göra med att den blir så fruktansvärt motarbetad och stämplad som en grupp av löjliga kränkta vita män av feminismen? Alltså ett av de vanligaste härskartekniker som finns. Skambeläggande, och i det antagandet ligger även en fin mix av sexism och rasism enligt definitionen. Dessutom består rörelsen inte av en grupp män utan även en stor del kvinnor som får veta att de lider av internaliserade patriarkala strukturer eller till och med kallas förrädare. Låter det som en demokratisk och sund ism i era öron? Jag vet att det finns idioter i alla läger som använder idévärldar som ett utlopp för sitt hat och önskan att enkelt definiera världen. Men jag är inte en av dem.

  1. Bilderna är ett dåligt exempel för att förklara jämställdism. De stärker däremot bilden av feminism som villolära, om det är sann jämställdhet vi vill uppnå.

  2. Hej Emelie. Jag vet inte om du läste min kommentar här innan då jag ställer mig kritisk till den antagna uppdelningen av kakor. Det är ju inte vidare klokt att hänvisa till poängen i en seriestripp som om den på något vis skulle vara ett bra bevis för tesen. Den är baserat på populistisk genusvetenskap och könsmaktsteorier som inte är i närheten av faktisk forskning. Detta hoppas jag att du vet. när vi definierar en ism måste vi titta på dess samlade effekter om vi ska komma nära en rättvis definition. När vi gör det så framträder en mycket annorlunda bild än den vi hittar i de antagna formuleringarna. Feminismen är en kvinnorörelse som verkar för kvinnors rättigheter i samhället, än så länge allt väl. Kruxet är att ordet jämställdhet blivit monopoliserat av denna ism under den falska premissen att det endast är inom feminismen som alla maktstrukturer görs synliga. Detta är falskt då kvinnor är lika dåliga på se maktstrukturer som gynnar dem som män är på att se motsvarande. Därför måste vi hjälpa varandra, lyssna och tala med varandra om dessa saker. Jag vill till och med påstå att tredjevågsfeminismen håller sig inom ramarna och till och med förstärker den gamla könsmaktsordningen genom att konsekvent använda sig av offerretorik vars enda effekt är att rendera kvinnor till maktlösa offer som lär sig se en nyans av den totala sexismen var dom än tittar. Detta görs med förvrängd statistik, ideologisk vridna problemformuleringar och dess lika felaktiga åtgärder. Genusteori är inget annat än en religion vars bibel skrivits utan stöd från forskarvärlden och denna kritik viftas bort med stöd av den egna teorin som till stor del är vetenskapligt motbevisad men det viftas bort med stöd av…du förstår säkert hur cirkelargumentation fungerar. Jag har en konkret fråga till dig. Hur kan det komma sig att det aldrig finns initiativ till kvotering inom smutsiga och farliga yrken? Varför är det bara de goda kakorna feminismen vill ha?

 4. Jag hävdar att skillnaden är stor mellan jämställdism och feminism; att feminismen är en villolära för den som vill uppnå jämställdhet.

  Pär Ström förklarar det på ett bra sätt.

 5. Emelie

  Tråkigt att du brusar upp, speciellt när jag inte riktat något åt dig personligen.

  Jag läser om din uppfattning och tycker du har fel helt enkelt. Det är väl därför vi skriver? Svårare än så är det inte. Att påstå att feminism och jämställdism är samma sak, vill uppnå samma mål, är orimligt. Det är som att påstå sig vara maskulist (ev maskulinist), med anledning av orättvisorna mot män i samhället, mörka kvinnors orättvisor, och sedan hävda att man arbetar för jämställdhet.

  1. Min poäng är att det viktigaste inte är vilket begrepp man använder, utan vad man vill uppnå. Och hur man gör för att uppnå det man vill. Det spelar ju absolut noll roll vad vi kallar det.

 6. Sluta lägg orden i min mun. Du vet inte vad jag står för och kan därför inte säga att så är det inte, det är så rasism uppstår. = Att säga att ”Sånna är så”. Vilket också är raka motsatsen till vad i alla fall jag vill uppnå. Jag har försökt förklara för dig vad jag har för ståndpunkt ang. Feminism, och det är även samma som ts här har, och många med oss av vad jag förstår av nedanstående kommentarer. Men du vill ju inte lyssna. Ditt problem inte mitt. Det är DU som är ute efter att förminska andra. Du lyssnar, eller läser ju inte vad jag skriver om min uppfattning. Säger bara att det jag skriver och tycker inte är sant.
  Ingen kan göra allt, alla kan göra något. Jag jobbar för att mina elever ska få känna sig lika mycket värda, oavsett vilket kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller annat de har.

 7. Nej, jag valde att inte titta på klippet. Ska läsa klart boken du rekommenderade. (Än så länge är det lite för mycket nog, bör och andra ord med ovetenskaplig betoning för min smak).

  Det må så vara att det finns fler än du som inte har samma bild av vad feminismen står för, även dem som kämpar för ”det”. Det har också diskuteras tidigare i tråden här.
  Hur som helst så kan jag inte stå för någon annans synpunkt än min egen. Och ja, för mig är det samma sak vi är ute efter, vilken etikett vi än sätter på förpackningen.

  Det finns fler män i botten på samhället. Och så kommer det fortsätta med den politik som bedrivs nu. Kvinnor klarar sig bättre i skolan som den för det mesta ser ut nu. Tänker att det är bättre att lägga sin energi på att försöka göra någon skillnad för det, hellre än att diskutera vad någon annan har för uppfattning om betydelsen av ett begrepp. Vi är i samma båt, det är meningslöst att lägga energi på detta.

  1. Emelie

   Se gärna klippet och läs boken.

   Nej, feminister och jämställdister är inte ute efter samma sak. Det är något feminister antingen har fått om bakfoten eller hävdar i syfte att förminska jämställdismen. Feminister kämpar t.ex. inte för att män inte ska vara den enda grupp som diskrimineras i svensk lag, som idag, för att ta ett exempel.

 8. Emelie!

  Jag tror inte att du hann se klippet innan du svarade. Feminister tar sällan upp problematiken kring att männen är den enda gruppen som är diskriminerad i svensk lag etc, eller problematiken med att det finns fler män än kvinnor på samhällets botten, t.ex. uteliggare. Det blir lite fånigt (orimligt) att kalla sig feminist i det sammanhanget. Jämställdist är det rätta ordet om man tror på, och vill jobba för, mäns och kvinnors lika rättigheter och skyldigheter.

 9. Hej Jonas. Problemet som jag ser det, är hans grundinställning.
  Jag är feminist och jag står inte för kvinnors rättigheter eller mäns rättigheter, jag står för allas, på samma sätt som Pär säger att han inte är feminist och står för samma sak. -Och det är det som är missuppfattningen. Bara för att det är ett ord som innehåller femi- så tror folk att det bara handlar om kvinnor, vilket inte är fallet. Lika logiskt som att allemansrätten eller dyl. Inte bara gäller män.

  Det verkar som att de flesta av oss vill samma sak men använder olika begrepp för det. Därför är det ingen poäng med att hacka på varandra eller att försöka få någon annan att må dåligt för sin åsikt, då det går emot det som jag tycker att feminism handlar om, och det som du(?), Jonas, och Pär säger sig tro på som jämställdist.

 10. Jag rekommenderar alla att läsa boken ”Sex feministiska myter” med Pär Ström (finns som PDF på nätet), där han verkligen lyckas avslöja feminismen som en villolära och på ett bra sätt förklara varför man bör kalla sig för jämställdist.

  Tyvärr var Pär Ström tvungen att dra sig tillbaka 2011 efter mordhot m.m. Jag förstår om feminister såg honom som ett hot.

 11. Problemet är att denna serie på 4 rutor gör en hel del antaganden om fördelningen på kakor. Feminismen tenderar bara att se en vissa kakor. Män har en hel del kakor som feminister tycker är äckliga och vill inte byta ut sina goda kakor mot sådana. Feminister tycker inte om att det är flest män i maktpositioner men klagar inte på att detta förhållandet även gör sig gällande på samhällets botten där det också är flest män. Feminister skriker högt åt att det är flest män i tekniska yrken men ger blanka tusan i att klaga över att det finns så få kvinnliga sopgubbar. kort och gott alla farliga, smutsiga eller äckliga yrken bryr sig inte feminister om. Om en bryr sig om sådana saker är en jämställdist och har anammat en större helhet av könsstrukturerna och vill öka balansen på ett mer övergripande och hållbart sätt utan offerretorik, skuldbeläggande eller könsdefinierade rättigheter. Vi är väldigt duktiga på att mäta ekonomiska värden i vårt samhälle. Min fråga är då: finns det inte fler tårtbitar i diagrammet ”livet” än de ekonomiska? Kan ett lyckligt och balanserat liv verkligen mätas enbart genom att titta på sådana aspekter? Min åsikt är att vi missar väldigt många aspekter i detta tårtdiagram och att vi i ock med detta inte längre kan likställa feminismen för att verka i jämställdhetens bästa intresse. Denna serie bilder är för mig ett bevis på att feminismen har kommit till vägs ände och kommer aldrig ha den kraft för att föra samhället ut ur de övergripande könsnormerna som även feminismen verkar inom ramarna för. Tror ni mig inte? Svara mig då på detta…vilken ism i samhället propagerar mest för bilden av kvinnan som ett offer för att föra fram sitt budskap? Sakta men säkert skapas en miljö där kvinnan inte är lika ansvarig för sina handlingar som män. Detta är fullt synligt redan i dagsläget om en granskar rättsliga utfall och strafflängder mellan män och kvinnor. Ytterligare ett område som feminister ger blanka f i. Enligt mig är feminismen i dag bara en kognitivt dissonant rundgång som blivit en del av, och en agent för det system den en gång satte ut för att bekämpa. Det är dags att gå vidare för allas skull. Jämställdism/egalitarianism. Rättvisa för alla och ur fler aspekter. Tack för er tid.

 12. Den ultimata stora orättvisan är att män lever kortare än kvinnor i genomsnitt.

  Dubbelt så många män tar livet av sig än kvinnor.

  1. Feminism handlar inte om att kvinnor ska ha det bättre än män. Att fler män tar livet av sig har säkerligen grund i den machonorm som råder. Alla tjänar på att vara feminister.

 13. Jag är jämställdist, och jag anser att manliga och kvinnliga snickare skall få lika många kakor, och jag anser att manliga och kvinnliga undersköterskor skall få lika många kakor. Men jag tycker inte att undersköterskor skall få lika många kakor som snickare, men eftersom det finns en större andel manliga snickare, och en större andel kvinnliga undersköterskor, så ser det ut som om män tjänar mer, när det egentligen är snickare som tjänar mer än undersköterskor.

  1. Ingvar, som jag ser det är det inte det som är problemet, att olika yrkeskårer får olika betalt, utan just det att män och kvinnor får olika lön för samma arbete.
   Sen att mansdominerade yrken har högre lön brukar man säga beror på att de i dessa fall har högre utbildning, när så inte alls alltid är fallet. Ett klassiskt exempel är ju t.ex. lärarlönerna som förut (då de var flest män som arbetade som lärare) var väldigt höga, och som nu, (när det är flest kvinnliga lärare som arbetar) är lågbetalt, en av SACOS undersökningar visar bl.a. att vissa lärare (gymnasielärare om jag inte minns fel) går med förlust på sin utbildning, den betalar aldrig tillbaka så mycket man förlorat under/p.g.a. utbildningen. Att annat exempel är att när min syster började jobba som civilingenjör på ett stort företag i Sverige fick hon x1000 i lön, inte den lönen hon ville ha. Någon månad senare anställdes en man med samma kvalifikationer och uppgifter som henne och fick x1000 mer än min syster. Detta var några år sen nu, men jag har svårt att tänka mig att det skulle var mycket annorlunda i verkligheten nu.

  2. Emelie
   Lärarlönerna har väl snarare blivit vad de blivit då de inte hängt med i inflationen samt mindre pengar till lärarlöner. Eller är Fridolin tillsammans med en stor portion socialdemokrater, patriarker i feministkläder?
   Vad en nyanställd vill ha och vad denne får är två olika saker. Det kan både jag och några bekanta intyga. Nu saknas det ju en mängd detaljer gällande situationen med din syster men låt oss säga att det faktiskt va så att hon diskriminerades, vad gjorde hon åt det?? Det är nämligen olagligt och kan stå företaget dyrt om det anmäls.
   ”Annorlunda i verkligheten”?? Jag trodde vi pratade om verkligheten, eller hittar du på?

 14. Visst, män har fler höga positioner idag än kvinnor. Men det har väl ändå lite med att göra att kvinnor inte hade samma utbildning som män för ca 20-30 år sedan. Numera är det fler kvinnor än män på många högskoleutbildningar, så jag tror att kvinnor kommer bli flera på höga poster när de är färdigutbildade och samlat på sig den erfarenhet som oftast behövs för större roller.

  1. En högskoleutbildning är vanligtvis mellan 3-5 år lång, och att skaffa sig erfarenhet tar knappast 30 år. Det var ju inte häromveckan kvinnor började med högre studier, så effekten birde synas tydligt vid det här laget. Jag tror inte det är enda förklaringen till den skeva fördelningen.

  2. Dags att läsa på lite.
   SCB har publicerade 2004 ett arbete kring kvinnors och mäns löner och slår fast följande: ”Högre
   utbildningsnivå förväntas naturligtvis generera högre individuell produktivitet och därför högre lön (Becker, 1964). Kvinnor har i genomsnitt högre utbildning än män. Därför är det något förvånande att denna variabel visar sig ha en förstärkande inverkan på löneskillnaden mellan könen i regressionerna.”
   http://www.scb.se/statistik/AM/AM9902/2004A01/AM9902_2004A01_BR_AM78ST0402.pdf

  3. En orsak till att män tjänar mer är karriärval, t.ex så väljer fler kvinnliga läkare att bli gynekologer och fler män väljer att bli kirurger. Manliga och kvinnliga gynekologer/kirurger har lika lön, men eftersom fler män än kvinnor väljer att bli kirurger, så ser det i statistiken ut som om män tjänar mer på grund av att dom är män, och inte på grund av att dom gjort olika karriärval.

 15. Jag tror man kan ställa enkla frågor för att få fram att det finns diskriminering av både män och kvinnor (därför behövs jämställdhet och feminism) . T ex om du går ut på stan och frågar män ”skulle du vilja bli behandlad som en kvinna?” Och kvinnor ”skulle du vilja bli behandlad som en man?” För mig är de svar jag fått precis som förväntat. . Tänker också på intervjuer där män på vd positioner i kontenta säger ‘självklart ska kvinnor ha samma lön som män,men vi kan ju inte ändra på systemet vi har nu’. Och Crister, jag som kvinna på datesidor delar inte alls den uppfattning att jag (som attraktiv kvinna) kan välja och vraka, alla är individer på nätet också, alla är inte ute efter samma sak. Dessutom skriver jag självklart till män, och alla svarar inte där heller. Din syn på kvinnors ansvar tycker jag är väldigt skevt, håller med Emelie i hennes frustrerande ironi.
  Och Maja, du är fantastisk!

 16. Emelie (inlägg 2),
  Det handlar inte enbart om att ligga.
  Men jag tror att om det uppkom en generell balans på raggningsplanet så hade allt det andra kommit per automatik utan att man medvetet ”gav med sig” sina privilegier.
  Men på sätt och vis ja. Jag upplever det som att 9/10 kvinnor vill ligga med 1/10 män. Medan 9/10 män kan tänka sig att ligga eller inleda förhållande med de där 9/10 kvinnorna.
  Om kvinnorna kanske kan sänka sin standard och faktiskt öppna ögonen för de där andra 9/10 killarna och ge dem en chans. Ni kanske inte vill ha dem till en början, men vad ska man göra – man kan ju inte lalla runt med den där 1/10 av männen hela tiden.

  Svårlöst som sagt, men jag tror att kvinnor generellt har så höga krav så att det är bara den där 1/10 männen som faktiskt kan ses som en ”tapper riddare i skinande rustning”. Men normerna går ju att ändra. Mycket kan bero på Hollywood etc och man får bara känslor för en typ av killar. De med mycket status, makt och pengar och schyssta drag. Förr i tiden var ju normen att feta män/kvinnor var det vackraste.
  Det är nog mest hjärnspöken att man går och tro att man bara kan få känslor för en viss typ av killar och de andra ”vill man inte ha, så varför ska ja kontakta dem över huvud taget?”.

  1. Hej Christoffer!

   Jag tänkte jag skulle besvara dina tankar från en annan mans perspektiv. Jag tycker du har vissa delar rätt och vissa delar fel.

   Jag håller helt med om det där med att det finns en tiondel män som får ligga med väldigt många. Jag själv hör inte till dem. Jag är en liten tanig kille med fånigt leende och dåliga skämt, en typisk ”snäll kille”. Att dra hem nån från krogen är alltså nästan hopplöst om jag inte sänker min standard väldigt mycket.

   Det finns säkert många män som har som drivkraft att bli en av tiondelen. Personligen har jag aldrig förstått varför, när det är så lätt att hitta någon att ligga med även för snälla killar.

   Min erfarenhet av tinder är helt annan än din. Tjejer vill ju ha snälla killar! Kanske inte de tjejer som bara är ute efter ett snabbt ligg, men alla andra. Glöm det där med att skriva till 100 tjejer. Under min korta tinderkarriär skrev jag till tre tjejer som jag noga valt ut. Jag valde bland sådana som jag trodde jag skulle ha en chans på, men jag upplevde ändå att jag valde några av de snyggaste. Det viktiga är att förstå vilken typ av tjej du ska skriva till. Är du en sportkille ska du inte skriva till en filosofitjej, grovt förenklat. Hon kommer att fatta att du har skrivit samma sak till 100 andra. Vem tänder på sånt?

   Av de tre jag valt ut hann den ena skriva till mig först. Jag skrev långt och personligt till mina tre utvalda. Alla svarade och var väldigt på. Det ena rann ut i sanden men två träffade jag. Jag upplevde att båda ville fortsätta ses, men jag kunde ju bara välja en. Henne träffar jag fortfarande och jag får ligga hur mycket jag vill med henne.

   Totalt var det kanske 10 ytterligare tjejer som skrev till mig, men dem struntade jag i. Jag måste trots allt inte ta första bästa.

  2. Jens,
   Kul att du gav input. Detta var bara ett litet sidospår i huvud-diskussionen som ligger en bit ner. Jag råkade svara på huvudinlägget ist för mitt egna.
   Jag förstår din tanke och själv vet jag precis vilken ”typ” jag söker och vanligtvis får jag även svar av dem.
   Tinder handlar dock om att ha en noga utvald profilbild och jag har bara skitbilder där jag ser fånig eller oseriös ut och därför får jag kanske en match var tredje dag ungefär, även om jag är relativt snygg.
   Hur som helst så vet jag från andra sidor att så fort jag bara får skriva en rad till någon jag tycker verkar perfekt så löser sig allt för mig och inga problem existerar längre, men på tinder får man inte den chansen om man inte matchar.
   Hur som helst, läs gärna den andra diskussionen. Den handlar om obalansen kring allt dejtande och normer och feminism.

  3. ”jag har bara skitbilder där jag ser fånig eller oseriös ut och därför får jag kanske en match var tredje dag ungefär, även om jag är relativt snygg.”
   Jamen kan det inte vara så enkelt då att folk attraheras av personer som anstränger sig. Som tar sig tid att skriva personligt, som lägger tid på att hitta personer som de tror sig ha mycket gemensamt med OCH som tar sig tid att fixa bilder som visar vem de är osv. Att du bara har skitbilder där du ser fånig eller oseriös ut berättar ju en del om vem du är skulle jag säga.

  4. Okej… jag hänger inte med här. För det går inte ihop. Alls. Om vi tar ditt exempel och applicerar på en klubb där vi säger att könsfördelningen är motsvarande samhällets – i grova drag 50/50. Vi bortser också från ev. homosexualitet i exemplet då vi räknar med att den är lika för båda könen. Din poäng här är att alltså att det skulle vara fler tjejer som får gå hem med killar en vice versa om jag tolkar dig rätt? Ser du hur detta blir skevt?

   Du verkar också helt bortse från samhällsnormer gällande utseende på kvinnor. Kan du helt ärligt säga att jag skulle kunna ställa upp 10 slumpmässiga kvinnor framför dig (eller ett gäng killar) och inte mer än 1 av dem skulle bli ratad av anledningar som att hon är för tjock, ful, smal, har för smala höfter, för små bröst, för breda höfter, för stora bröst, fel stil, inte har rakat benen, har ”muffintops”? Dessa saker är bara en bråkdel, en löjlig fraktion, av de normer som appliceras på kvinnor genom media idag. Normer som inte appliceras på män i en utsträckning som ens vagt går att jämföra.

   Du framställer det som att du inte får respons på dina ansträngningar gentemot tjejer, vilket jag förstår är frustrerande, men samtidigt så ger du inte sken av att direkt ha förståelse för de normer och förväntningar som finns på kvinnor, utan verkar tro att de glider på någon form av bananskal.

   Jag orkar inte gå in på att du typ tangerar på att säga att kvinnor får skylla sig själva när de blir våldtagna. För ja, även om det inte är vad du menar så är det verkligen så det låter.

  5. Mathias. Jag håller med om att inläggen börjar bli väl långa nu, så vi kanske ska försöka återgå till kärnan? Vilken poäng är det du vill föra fram?
   Jag har tittat igenom din stora länksamling och de första 10 minuterna i filmen, men jag förstår inte riktigt vad det är du vill säga? Normalt i en diskussion så lägger man fram en tes, eller en ståndpunkt, och därefter bifogar man någon typ av belägg för detta. Du bifogar bara en massa belägg för en ståndpunkt du egentligen inte uttalat. Vad är det du vill säga?
   – Filmen om Erin, vad ville du få fram med den? Du säger att det var ett svar på ”33 anledningar”, vad i den länken är det du vill vända dig emot?
   – Klippet med Christina Hoff Sommers handlar basically om hur en del studenter på campus vill ha ”safe rooms” där de slipper bli triggade av diverse obehagliga saker. Är din poäng att de överdriver och är för känsliga? Jag håller med. Vad innebär det för feminismen som helhet? Och vilken av våra diskussionspunkter är det ett svar på?
   – Länken med Hillary Clinton handlar om att hon för många år sedan försvarat sin make och en annan man då de anklagades för övergrepp. Nu går hon ut med en kampanj om att man ska tro på våldtäktsoffer, och anklagas för dubbelmoral. Vad är det jag ska hålla med om? Jag håller med om att man ska tro på våldtäktsoffer, jag tycker hon gjorde fel för alla dessa år sen då hon försvarade förövarna. Den åsikter innebär inte att jag inte tycker man ska ha bevis för att döma någon, det tycker jag självklart att man ska ha. Men det finns massor av saker som kan förbättras i handläggandet av våldtäktsärenden. Att tillskriva offret lite mer trovärdighet t.ex. Att sluta ifrågasätta irrelevanta saker som vad hon hade på sig, hur mycket hon druckit, vem hon legat med förut, vad hon gillar i sängen och andra konstiga frågor som kommer upp.
   – Det jag sa om 9/10 människor var ju i kontexten Erin Pizzey. Hon förde fram en rad åsikter utan att ha belägg för det, och jag undrade varför hennes trovärdighet skulle vara större än för oss i kommentarsfältet här. Naturligtvis väger bevis ofta tyngre än generella åsikter, men hon hade inga bevis.

   – Slutligen din länksamling om hur män också kan utsättas för misshandel, att de kan bli våldtagna, och det finns för få mansjourer i Sverige. Du frågar om jag på allvar inte tycker att mäns utsatthet ska tas på allvar. Har jag SAGT det? Har jag sagt att män inte kan bli misshandlade eller våldtagna, har jag sagt att våld mot män inte är värt att ta på allvar eller att jag inte tycker de ska få stöd? Jag skrev ju t.ex. att den patriarkala mansrollen gör att män skäms för att berätta att de blivit utsatta för våld av kvinnor. Sen står det dock i länken att män oftast blir våldtagna av andra män.

   Det känns som att den här diskussionen gått långt utanför bilden i inlägget ovan. Det tillkommer hela tiden nya grejer som jag ska försvara och uttala mig om, men vad är det egentligen som är din egen ståndpunkt? Vad är det du tycker? Att feminismen inte behövs? Att tillgångarna inte är orättvist fördelade? Hur kom egentligen våld och misshandel in i diskussionen från början?

   Klargör vad din ståndpunkt är, så att vi kan återgå till den istället för att fylla A4-ark med text till ingen nytta.

 17. Den stora anledningen enligt mig är att vi måste uppfostra våra barn till att tro på sig själva och inte falla för några normer. Då kommer barnen tycka att det är en självklarhet till att göra och bli vad de vill och vi föräldrar kommer också lära oss.

 18. Till alla män.. nej, inte alla män!! ..några män? Till människor.

  Här är en liten kort sammanfattning av varför feminism behövs. Den är inte tänkt som en uttömmande källa i ämnet, utan snarare som en introduktion till olika områden man kan fördjupa sig inom. Scrolla igenom den, se vad ni fastnar för. Kanske tänker ni ”vad fan är våldtäktskultur?!” eller ”men hur stort är lönegapet egentligen?”, och då är det bara att sätta igång att googla! :) Eller fråga de feminister som ägnat åratal åt att förstå detta, fast då föreslår jag en lite mer genuint intresserad framtoning.

  http://www.trettiotreanledningar.com/

  1. Herregud… Vad ledsen man blir. Och känslan av att vi får fortsätta kämpa bara växer.
   Tack för alla dina välformulerade inlägg Therese. Du är grym! <3

  2. Vad är våldtäktskultur för dig? Anser du att vi har det i Sverige?

   Har googlat, har kollat och är intresserad av din åsikt.

  3. Mathias. Jag anser att våldtäktskultur är det här:
   – Sexuella övergrepp förminskas eller förlöjligas, genom att man t.ex. säger till upprörda kvinnor ”lär dig ta en komplimang!”, ”det var ju bara utanpå kläderna..”, ”men varför klär du dig sådär då??”, ”men han skojar ju bara!”.
   – Våldtäkter förminskas, eller betvivlas. Offer skuldbeläggs. ”Men du var ju rätt full…”, ”men varför följde du med honom hem?!”, ”men du sa ju ja först!”, ”du borde sagt nej tydligare”, ”det handlar bara om att du ångrade dig dagen efter..”
   – Sex och våldtäkt används som hot mot kvinnor. Detta är väldigt tydligt i en del kommentarsfält. ”Du borde straffknullas!”, ”du som är för fri invandring borde få en negerkuk i röven!”, ”jag ska steka dina bröst i smör!” (Ja, det är riktiga kommentarer. Från vanliga män.)
   – Kvinnors kroppar och sexualitet utvärderas, bedöms och ses som allmän egendom. ”Du är en slampa/nucka”, ”du klär dig för utmanande/för tantigt”, ”snygga bröst!/härlig röv!/dig skulle man ha i sängen..”, ”du kommer aldrig få ligga när du är sådär ful/din fitta måste vara snustorr”.
   – Det är en klassisk story i filmer och böcker att kvinnor säger nej men ”egentligen menar ja”, och mannen ska tjata, utpressa, förfölja och uppvakta kvinnan tills hon ger upp. Det ses aldrig som nåt konstigt, utan som gulligt. Mannen porträtteras ofta som den som är i överläge, han är stark, framåt och beslutsam, kvinnor porträtteras som passiva, svaga och i behov av hjälp.

   Att ta sig friheter med kvinnors kroppar handlar om en maktdemonstration

  4. Forts. ..en maktdemonstration. Det är indirekt ett sätt att säga ”Din kropp är allmän egendom. Jag tar mig friheten att bedöma den (=knullbarhet), och jag tar på din kropp utan din tillåtelse och utan att du kan göra något åt det. Jag kliver in i din personliga sfär och kränker dina gränser, för jag är berättigad.”

  5. Mathias. Den filmen är 1,5 timme lång. Du får sammanfatta vad du tycker att den bevisar, förklara vilken poäng du vill göra, och hänvisa till begränsade avsnitt i filmen som du tycker jag ska se.

   Jag tittade dock igenom delar av den, samt googlade på Erin Pizzey. Jag förstår varför du använder henne som referens, hon hatar uppenbarligen feminister. I intervjun du länkade sitter hon och den manliga programledaren och turas om att raljant bekymra sig över hur dessa egocentriska och kompromisslösa kvinnor utmålar män som monster, hur de vill splittra familjer, trots att även kvinnor står för en lika stor andel av all misshandel. För det första, definitionen de ger av feminismen – ”Män är alltid förövare och kvinnor är alltid offer” är deras egen tolkning och INTE den korrekta definitionen. Feminism handlar om att ge kvinnor samma politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som män har. Punkt. Sedan delar sig feminismen i olika grenar, med olika inriktningar. Målet är detsamma för alla, men vilken väg man väljer att gå för att nå dit skiljer sig åt. I din länk utmålas alla feminister som aggressiva manshatare vars enda mål är att skapa ett matriarkat där männen helt saknar mänskliga rättigheter. Det finns en liten sådan grupp radikalfeminister, men de är få i förhållande till den stora mängd feminister som vill att män och kvinnor ska ha SAMMA rättigheter.

   En annan sak som diskuterades i filmen var män som anklagas för våldtäkt. Här ger de sken av att kvinnor ofta hittar på och saknar grund för sina anklagelser, med hänvisning till att kvinnor som tidigare utsatts för sexuella övergrepp ofta är djupt mentalt störda(?!) och det skulle på nåt sätt förklara varför de sen falskeligen anklagar oskyldiga män för liknande handlingar. Detta är helt enkelt deras uppfattning, ingenting de styrker med fakta. Antalet påhittade våldtäkter är ju omöjligt att veta exakt, för i många fall då den misstänkte inte döms är det ju oklart huruvida det är p.g.a brist på bevis eller p.g.a att inget övergrepp ägt rum. Jag förnekar inte att det förekommer falska anklagelser, men jag är av den bestämda uppfattningen att dessa är en försvinnande minoritet jämfört med de fall då någon typ av övergrepp har ägt rum men offret inte blir trodd.

   Det är för övrigt nästa sak de säger, där de målar upp en skrämmande bild av hur samhället ovillkorligen måste tro på offret (och hur det drabbar oskyldiga män, som de menar automatiskt ses som skyldiga). Nu har jag inte besökt Storbritannien på senare år, men jag har svårt att tänka mig att de skulle vara så mycket bättre än Sverige på att stå på offrets sida. Till skillnad från vad Erin vill ge sken av så är det nämligen betydligt vanligare att offer för sexuella övergrepp ifrågasätts, klandras och inte blir trodda.

   Vad hon vidare vill ge sken av, både i filmen och i diverse artiklar och dylikt jag läst av henne, är att feminister på något sätt har uppfattningen att kvinnor aldrig kan vara förövare. Hon motsätter sig detta med hänvisning till att hennes egen mor (och hennes far) torterade henne som barn, samt att många av de misshandlade kvinnor hon mött själva varit onda mot sina barn och/eller sin partner. För det första så är det ju ganska vanligt att offer för våld själva utsätter andra för våld, det är en försvarsmekanism och ett sätt att avreagera sig, det blir normaliserat om man lever under såna förhållanden o.s.v. Även män som utsatts för misshandel som barn är mer benägna att själva utsätta någon annan. Detsamma gäller för sexuella övergrepp. Men oavsett mekanismerna så bygger hela hennes slutsats på felaktiga antaganden. Feminister som grupp hävdar inte att kvinnor aldrig kan vara förövare. Enskilda radikalfeminister kan hysa den åsikten, och feminister kan i varierande grad ha lite olika syn på orsakerna till kvinnors våld. Men vad det framför allt handlar om är att betona mäns extrema överrepresentation i brottsstatstiken. 98% av alla misstänkta för sexualbrott är män. 82% av de som misstänks för misshandel är män. Även om man skulle räkna med ett mörkertal för att män är mindre benägna att anmäla att de utsatts för brott av en kvinna (ett resultat av -wait for it- den patriarkala mansrollen!!) så skulle det knappast handla om så stora siffror att fördelningen i själva verket motsvarar 50/50.

   Värt att notera är även att den vanligaste typen av misshandel som drabbar kvinnor, utförs i den egna bostaden av en närstående. Medan den vanligaste typen av misshandel som drabbar män, utförs av obekanta personer i offentlig miljö. Detsamma gäller sexualbrott, där många kvinnor utsätts upprepade ggr av någon närstående (t.ex. sin partner). Det relevanta med det är det faktum att brott som utförs av närstående tenderar att inte anmälas i lika stor utsträckning, vilket snarare skulle tala för att mörkertalet bland utsatta kvinnor är större.

   Som jag sa i första stycket så förstår jag varför du väljer att använda den här kvinnan som referens, hon är alltså en konservativ försvarare av ”family values” som hatar feminister. Men jag undrar, om du har en grupp med 10 personer varav nio är överens om en sak, medan den tionde tycker tvärtom.. vad är det som gör att den sista personen har större trovärdighet än de första nio? Varför skulle det den här kvinnan tycker övertrumfa det ett flertal har sagt i t.ex. det här kommentarsfältet? Varför kan inte lika gärna det vi säger övertrumfa det hon säger?

   För att hon säger det du tycker, såklart. Man väljer ju sina källor baserat på vad man vill bevisa, det är helt naturligt, och så gör jag också. Men du kanske ska fundera lite över varför det är så viktigt för dig att ”bevisa” att kvinnor inte är offer, att feminister har fel. Vad är egentligen din utgångspunkt, vad är det du vill få fram? Att män och kvinnor redan ÄR jämställda? Att vi inte är det, men att det är så det ska vara? Att det är obehagligt att kvinnor börjar ta upp plats som tidigare tillhört dig? Du kanske ska fundera över varför du finner det så provocerande att kvinnor står upp för sig själva.

   Framför allt kanske du ska fundera över varför du oreflekterat utgår ifrån att vuxna intelligenta individer inte själva kan analysera information och komma fram till en vettig slutsats, utan måste få ”verkligheten” förklarad för sig av en man.

  6. Therese
   A det var ett långt svar. Få ta delar av det, kan ta de andra delarna också om så önskas.

   Länken var ett svar på ”33 anledningar”-länken som lades fram. Ensidig info utan källor och används hela tiden rakt av.

   Erin säger inte det jag tycker, faktum är att jag lyssnar på henne, ibland tänker ”va, är det sant?” och kollar upp det. Kan jag inte bekräfta det alls är det inte legitimt som ett tungt argument för mig. Visst anekdoter går sällan att bekräfta men då blir det att referera till personen. Jag kritiserar henne faktiskt för att vid ett tillfälle säga ”It’’s true because I know it’s true”. Det är inte ett bra argument. Det gör inte intervjun mindre intressant. Varför skulle Erin, som startade det första kvinnohemmet, helt plötsligt hata feminister? De verkar ju sådana perfekta allierade.

   Ett annat intressant klipp kan vara det här, har du ont om tid kan du bara lyssna på de första 10 minuterna.
   https://www.youtube.com/watch?v=_JJfeu2IG0M
   Jag var tvungen att kolla upp en grej de tog upp med den och hittade detta:
   http://www.nytimes.com/2015/03/22/opinion/sunday/judith-shulevitz-hiding-from-scary-ideas.html?_r=0
   http://www.breitbart.com/big-government/2015/03/23/infantilized-college-students-need-safe-spaces-to-avoid-scary-free-speech/

   Falsk våldtäkt – Jag håller med dig om att majoriteten av våldtäkter är sanna och har skett. Problemet är ju tyvärr att våldtäkt är så svårt att verkligen bevisa p.g.a. omständigheterna. Att det sen finns kvinnor som falskt anmäler horribla brott och männen som utsätts för detta socialt lynchas innan det visas att det var falskt, gör ju att man inte kan automatiskt tro på någon. Det är en horribel ond cirkel. Något Hillary Clinton tydligen vill ändra på.
   http://www.dailymail.co.uk/news/article-3234774/Hillary-Clinton-says-female-sexual-assault-accusers-right-believed-skips-accused-child-rapist-defended-1970s-Bill-s-bimbo-eruptions.html
   Håller du med?

   Korrekta definitionen – Folk har ju sina egna definitioner också samt kritiserar varandra för att inte vara riktiga feminister, så definitionen blir ju inte speciellt tung.

   ”…om du har en grupp med 10 personer varav nio är överens om en sak, medan den tionde tycker tvärtom..”
   Vad du precis har lagt fram är en tydlig ”bandwagon fallacy” och är bara korkat. Sanningen ligger i min åsikt där faktan är, inte vad som verkar lättast att ta till sig. Frågan blir då hur båda sidor agerar på den andres argument.

   Det borde vara en självklarhet att allt våld ska belysas och fördömas på samma sätt och feminister borde vara i fronten på detta. Lite från Sverige:
   http://www.expressen.se/kvp/pojken-jag-valdtogs-av-fyra-tjejer/
   http://www.dn.se/nyheter/sverige/man-som-misshandlas-hemma-far-inte-hjalp/
   http://www.metro.se/nyheter/kvinnor-som-slar-man/EVHmjg!CYnvcimMyz2cI/
   Lite från utlandet:
   http://www.batteredmen.com/NISVS.htm
   http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/sv-datasheet-a.pdf
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1854883/
   ” These data suggest that self-defense cannot fully explain the reciprocal violence phenomenon”
   Statligt stöd till hem/mottagningar för pojkar och män
   http://www.metro.se/nyheter/har-oppnar-landets-forsta-akutmottagning-for-valdtagna-man/EVHofq!Wyp80IUZaPz6/?fb_comment_id=1068450779848972_1068611006499616#f1ba52fadc
   EN enda i jämställdhetens land. Och det kom igång iår!
   Nu finns det ett litet antal mansjourer, som jobbar på frivillig basis och är tillgänglig för BÅDE män och kvinnor.
   http://www.mansjouren.se/vad-ar-mansjouren-2/
   Det är mycket möjligt att fler kvinnor än män bli våldtagna Sverige och pappren jag har hittat pekar ditåt men jag har hittat totalt 5 ställen i hela landet för män, och över 120 för kvinnor och barn, som inte är öppna för män! http://unizon.se/
   Jag fick höra om tjej- och kvinnojourer i grundskolan, men det snackades inget om liknande för män och pojkar. Det här har jag fått leta upp om det överhuvudtaget existerade. Och man funderar på varför män håller saker inom sig själva…..så sant, mörkertalen för båda könen är nog rätt höga och måste fråga: Menar du på fullaste allvar, du som jobbar för jämställdhet, att tills du får på papper att det är i det närmsta 50/50 så anser du att männens stöd inte är värt att arbetas med så att det ligger i relation till storleken till problemet?

   Min poäng är att feminister generellt är selektiva i att bättra på statusen för kvinnor, vilket du själv säger. Det i sig finner jag nobelt men de går steget längre och säger att de är för båda könen och jobbar för att bättra det för män. Säkert tycker många så, men arbetet framställs snarare till att ”flytta på dig mannen och du kommer kanske någonstans längs med vägen må bättre”.
   Jag brukar alltid starta med att ställa frågor om uttalanden och be konstruktiva förklaringar, för var och en har sin syn. Om och om och om igen så misslyckas feminister med detta och istället kommer med ”flummiga” förklaringar som kan tolkas både höger och vänster. Kan ses i den här diskussionen bland annat.

   Jag har jobbat för mina platser, ibland har jag inte fått det jag har velat ha p.g.a. andra personer (män och kvinnor) men sant, jag har aldrig blivit avskedad för att de vill ta in en kvinna. Har du??

   Jag har fått ganska mycket gällande analysering av text, källkritik och liknande delar förklarat för mig av kvinnor så vi kan fortsätta på den banan med att du förklarar för mig hur mitt kön betyder något i det här avseendet. För i dagsläget anser inte jag att det betyder något.

  7. Mathias du skriver ”Det borde vara en självklarhet att allt våld ska belysas och fördömas på samma sätt och feminister borde vara i fronten på detta.” i koppling till ett gäng länkar. Hur menar du att feminister inte är i fronten av detta? Jag läste inget om feminister där, i de artiklar jag läste. Jag kopplar dessa brott till något som är exakt vad feminismen vill motverka, nämligen att vi som människor blir olika behandlade.

   Ang. Mans/kvinnojourer så tänker jag att anledningen, och skillnaden är, att män inte i samma utsträckning går och är rädda för kvinnor, så som kvinnor går och är rädda för män. Jag har många kvinnliga vänner som inte vågar gå eller cykla hem själva efter 10 på kvällen, tidigare nu vintertid, för att de är rädda att män ska antasta eller överfalla dem. De vågar inte titta på de män de möter efter att mörkret fallit på. Jag har inga manliga vänner som känner likadant/tvärt om. Å andra sidan betyder det inte att så aldrig är fallet, men det kan hinta om en skillnad.
   När det gället våld i nära relation är kvinnor oftast mindre och mindre starka än män, även detta bidrar till rädslan, man är rädd att bli utsatt, känner sig snabbare/lättare hotad av en man om man är kvinna, än tvärt om. Och därför upplevs behovet större hos kvinnor med jourgrupper, vilket skulle förklara varför fördelningen är ojämn.
   Liksom tidigare undrar jag om någon feminist är mot konceptet jourgrupp för män? Är det något du antar eller har hört? Och varför kopplar du in det i denna diskussionen? För mig är det självklart att alla ska få den hjälp och det stöd de behöver, oavsett vilken individ man är…

  8. Emelie

   Yes, men här finns mycket att önska ur feminismen om man ska prata jämställt. Det poppar upp mer data och fler artiklar om hur kvinnor är aningen mer våldsamma än vad som tidigare har visats. Ur en jämställdhetssynpunkt borde därför mer forskning läggas på hur män ska behandlas och våga söka hjälp själva. Om inte annat borde det vara en punkt på FI:s program, av någon anledning kan jag inte hitta den. Inte ens under anledningar för män att gå med i FI.

   Jag håller med om att det är en skillnad för män och kvinnor på stan för man ser det var och varannan kväll när man går förbi en kvinna på stan. Största anledningen är nog att det är oerhört ovanligt och om det skulle hända är oftast mannen starkare. Oavsett så är det för jäkla tråkigt att folk går oroliga på stan och jag önskar att det fanns ett effektivt sätt att lösa det på. Har du tips så lyssnar jag.

   Sant män har större överkroppsstyrka och våra slag är mer kapabla att göra fysisk skada till den grad att det ser riktigt illa ut. Det tar inte bort det faktum att många kvinnor är kapabla att slå först, i viss utsträckning vara den enda som slår då många män idag fortfarande inte ”lägger en hand” på en kvinna. Om könsrollen är sådan att en man ska tåla det kommer det ta lång tid att erkänna en sådan sak som att t.ex. ens flickvän slår en, för att inte glömma all mental misshandel båda könen är kapabla till. Här kan en långvarig, allmän informationskampanj mot män att stöd finns vara på sin plats. För vi vet alla att uppdämda känslor kan resultera i vredesutbrott och våld, så att 120 mot 5 är justerat till behovet tror jag inte en sekund på.

   ”Liksom tidigare undrar jag om någon feminist är mot konceptet jourgrupp för män?”
   Nej det tror jag inte, verkar dock inte som att de bryr sig om dess existens heller.

  9. Mathias. Jag håller med om att inläggen börjar bli väl långa nu, så vi kanske ska försöka återgå till kärnan? Vilken poäng är det du vill föra fram?
   Jag har tittat igenom din stora länksamling och de första 10 minuterna i filmen, men jag förstår inte riktigt vad det är du vill säga? Normalt i en diskussion så lägger man fram en tes, eller en ståndpunkt, och därefter bifogar man någon typ av belägg för detta. Du bifogar bara en massa belägg för en ståndpunkt du egentligen inte uttalat. Vad är det du vill säga?
   – Filmen om Erin, vad ville du få fram med den? Du säger att det var ett svar på ”33 anledningar”, vad i den länken är det du vill vända dig emot?
   – Klippet med Christina Hoff Sommers handlar basically om hur en del studenter på campus vill ha ”safe rooms” där de slipper bli triggade av diverse obehagliga saker. Är din poäng att de överdriver och är för känsliga? Jag håller med. Vad innebär det för feminismen som helhet? Och vilken av våra diskussionspunkter är det ett svar på?
   – Länken med Hillary Clinton handlar om att hon för många år sedan försvarat sin make och en annan man då de anklagades för övergrepp. Nu går hon ut med en kampanj om att man ska tro på våldtäktsoffer, och anklagas för dubbelmoral. Vad är det jag ska hålla med om? Jag håller med om att man ska tro på våldtäktsoffer, jag tycker hon gjorde fel för alla dessa år sen då hon försvarade förövarna. Den åsikter innebär inte att jag inte tycker man ska ha bevis för att döma någon, det tycker jag självklart att man ska ha. Men det finns massor av saker som kan förbättras i handläggandet av våldtäktsärenden. Att tillskriva offret lite mer trovärdighet t.ex. Att sluta ifrågasätta irrelevanta saker som vad hon hade på sig, hur mycket hon druckit, vem hon legat med förut, vad hon gillar i sängen och andra konstiga frågor som kommer upp.
   – Det jag sa om 9/10 människor var ju i kontexten Erin Pizzey. Hon förde fram en rad åsikter utan att ha belägg för det, och jag undrade varför hennes trovärdighet skulle vara större än för oss i kommentarsfältet här. Naturligtvis väger bevis ofta tyngre än generella åsikter, men hon hade inga bevis.

   – Slutligen din länksamling om hur män också kan utsättas för misshandel, att de kan bli våldtagna, och det finns för få mansjourer i Sverige. Du frågar om jag på allvar inte tycker att mäns utsatthet ska tas på allvar. Har jag SAGT det? Har jag sagt att män inte kan bli misshandlade eller våldtagna, har jag sagt att våld mot män inte är värt att ta på allvar eller att jag inte tycker de ska få stöd? Jag skrev ju t.ex. att den patriarkala mansrollen gör att män skäms för att berätta att de blivit utsatta för våld av kvinnor. Sen står det dock i länken att män oftast blir våldtagna av andra män.

   Det känns som att den här diskussionen gått långt utanför bilden i inlägget ovan. Det tillkommer hela tiden nya grejer som jag ska försvara och uttala mig om, men vad är det egentligen som är din egen ståndpunkt? Vad är det du tycker? Att feminismen inte behövs? Att tillgångarna inte är orättvist fördelade? Hur kom egentligen våld och misshandel in i diskussionen från början?

   Klargör vad din ståndpunkt är, så att vi kan återgå till den istället för att fylla A4-ark med text till ingen nytta.

  10. Therese
   Yes, ska försöka summera punkter och svar snabbt.
   Hittills har jag mest lagt fram olika delar för att ifrågasätta din position för jag vill veta vad du tycker i ett bredare perspektiv och enda sättet att konstruktivt göra det är att fråga om din åsikt om olika saker.
   Christina Hoff Sommers – Det är dit feminismen är på väg idag. Verkligen inte alla men de är igång. De attackerar t.o.m. Christinas åsikter som verkar vara ganska snarlika dina.
   Erin Pizzey – Det är en intervju, det är kämpigt att referera allt man säger och hålla en vettig konversation. Man får istället kolla upp saker själv och skapa sin uppfattning, vilket var vad jag gjorde gällande ”safe spaces” och kände mest att dela det snarare än att bevisa en poäng. Här e lite om Erins arbete http://www.whiteribbon.org/
   Om vi ska prata bevis, vilka rapporter baserar ”33 anledningar” sin data på??
   Hillary Clinton – Huvudpoängen är att hon säger att en person har en rättighet att bli trodd, hur fungerar det egentligen i praktiken? Det finns personer som faktiskt ser förbi bevisbristen och anser att den anklagade ska bevisa sin oskuld.
   http://www.cotwa.info/2015/02/students-at-berkeley-protest-against.html
   https://scorpiogrrrl.wordpress.com/2007/07/23/rape-and-why-i-believe-that-innocent-until-proven-guilty-is-a-load-of-bollocks/
   Det är en farlig väg att ta i min mening, för det öppnar för fler möjligheter där en anklagad måste bevisa sin oskuld.
   Lite annat än att ställa irrelevanta frågor. På den punkten jag gillar den här advokaten
   http://www.svd.se/advokaten-bad-forovare-beskriva-sina-kalsonger

   Nej att det inte ska tas på allvar har du inte sagt, men säger att trots mörkertalen så är det knappast 50/50 och mörkertalet bland kvinnor antagligen är större. Kan tolkas som att är problemet inte är stort nog att ta upp mer i diskussion eller satsa mer resurser på än vad det görs i dagsläget.
   Du själv säger att ”patriarkatet” hindrar män på ett sätt det inte gör kvinnor, det borde ju i sig ge indikation på att ett arbete för män i det avseendet bör startas. Men som sagt är det ju i dagsläget inte 50/50 enligt dig.

   När jag ser på dagens feminism så ser jag en splittrad rörelse som jobbar för avancemanget av kvinnor. Det i sig är en positiv sak men vem som helst kan kalla sig feminist och avgöra vad som krävs samt vad som får göras. Vilket gör att feminister i många fall visar på dubbelmoral och även kritiserar varandra. Då vi inte vet hur många som kallar sig feminister då det inte finns nåt register för det så är det möjligt att de du kallar extremister är en minoritet, men denna minoritet är väldigt högljudd, aktiv, får sina saker gjorda och får de gjorda utan att knappt kritiseras av feminister som inte håller med. De som oftast kritiserar är de som inte kallar sig själv feminister.
   Så vill man föra fram kvinnofrågor är feminismen en väg att gå, men den har inte monopol på det och jag kan inte se att den når standarden för total jämställdhet. Det här e ju självklart inte ett ansvar enbart på dig personligen men du står med denna grupp.

   Så i stort sett ställer jag frågan: varför skulle jag kalla mig feminist?

 19. Mathias och Sebastian. Kul att ni båda är så intresserade av att förstå feminismen! Patriarkala strukturer drabbar nämligen alla kön. För män handlar det främst om mansnormen, som t.ex. innebär att män förväntas vara mer aktiva, starka, ambitiösa, tuffa. Hellre arg än ledsen, hellre kränka än kränkas, aldrig vara svaga. Pojkar tillåts i högre grad än flickor att vara stökiga, högljudda och ta plats. Det t.o.m. uppmuntras, medan flickor oftare får lära sig att visa hänsyn, vara förstående och självuppoffrande. Medan kvinnor får öva på att hantera sina egna och andras känslor, så får män snarare lära sig att hålla dem inom sig eller försvara sig med våld. Så normerna drabbar alla kön alltså. Det kan vara en del av förklaringen till varför män klättrar högre och snabbare på karriärsstegen, de har helt enkelt fått lära sig att vara framåt, framhäva sina positiva egenskaper och ta för sig (ibland på andras bekostnad). Kvinnor däremot har hela livet granskats i alla sammanhang och fått höra att de inte är tillräckligt starka, tillräckligt smarta eller tillräckliga överhuvudtaget. Då blir det svårare att hävda sig inför en arbetsgivare. En annan ond cirkel som kvinnor lätt hamnar i, är den med familjeansvaret. Kvinnor tar oftare en större del av ansvaret för den gemensamma familjen. Att hon är den som är gravid är förstås oundvikligt, men även efter födseln är det oftare kvinnan som är hemma med barnen, vab:ar och går ner i arbetstid. Detta gör att hon inte avancerar i karriären lika fort. Och varför ska då kvinnan vara den som är hemma? Ett argument är ofta att det är mest ekonomiskt, då hon ju oftast har lägst lön av de två. Och varför har hon lägre lön? För att hon är hemma mer. Det går i en cirkel.

  Inget av detta är förstås hela förklaringen, det handlar om komplexa mekanismer som samverkar. Det är därför det inte går att konkret peka på att ”Här valde arbetsgivaren bort henne för att hon var kvinna”, det kommer inte att stå så i motiveringen liksom. Arbetsgivaren är kanske inte ens själv medveten om att hen missgynnar kvinnor i sin organisation. Folk brukar generellt inte vara så pigga på att inse sin egen del i problemet.

  Men, nu är det såhär. Jag har lagt åtskilliga timmar av de senaste åren till att läsa om feminism, hänga med i debatter, ifrågasätta analyser, diskutera dem med andra feminister, hålla med, säga emot, omvärdera. Jag har läst artiklar, människors egna historier, sett exempel ur verkligheten, forskning och hört allehanda teorier om varför samhället ser ut som det gör. Jag har bildat mig en uppfattning baserat på detta. Nu vill ni att jag ska legitimera denna uppfattning i några få kommentarer på en blogg. Ni vill att jag ska summera flera års analyser och reflektioner, så att ni förstår det. Er utgångspunkt är dessutom att jag har fel, ert mål är att ogiltigförklara mina argument med era ”genomtänkta” svar, som jag har hört och bemött hundra ggr tidigare. Det ni säger är exakt samma saker som jag har hört sen jag började intressera mig för feminismen. Jag kan liksom inte lägga timmar av mitt liv på att servera er Google-sökningar på ett silverfat. Jag är varken arg eller ledsen, jag är vis av erfarenhet. Jag har inget behov av er bekräftelse, ni måste inte hålla med mig för att jag ska känna att jag har rätt. Om ni verkligen var intresserade av att förstå hur feminister tänker så hade ni tagit reda på information själva, det enda ni är intresserade av är att överlägset kunna förklara för mig ”hur det egentligen ligger till lilla gumman”. Tack men nej tack.

  1. Therese

   Inledningsvis är det patriarkala strukturer som gör att män hindrar kvinnor, nu är det mer att kvinnor hjärntvättats till att inte se/våga och därmed hävda sig.
   Vi har tidigare pratat om lönegap ur diskrimineringssynpunkt, nu är det p.g.a. barnafödande snarare än män som vill utnyttja kvinnor. Alternativt så missgynnas kvinnor omedvetet men samtidigt vill hen inte se det, att inte vilja se är fortfarande en medveten handling så den biten går verkligen inte ihop.

   Sen undrar jag igen hur den här bildserien är kopplad till det hela ur en verklighetssynpunkt. För som det verkar nu är den en samling av alla delar av problematiken, satt i en form. Vilket är problematiskt då formen är en enda man, vilket insinuerar att mannen i sig är såhär när det är ytterligheter vi pratar om som inte ens nödvändigtvis delas av samma ”onda” man.

   Jag har inte spenderat timmar åt att läsa feministisk litteratur, jag har spenderat de till att ha läst inlägg och debatterat med feminister och det är, som du säger, rätt ofta samma visa. Av den anledningen visar jag min kritik genom att ställa frågor baserat på uttalanden, så den här ”lilla gumman”-grejen är barnslig för så har vi inte sagt och enligt dig är vi ju alla offer.

  2. Jag är inte helt säker på hur jag ska tolka första stycket i ditt inlägg, men jag tror att du försöker påtala nån slags dubbelmoral i mina uttalanden? Du tycker att jag ändrar mig och säger emot mig själv?
   Nå, så är det inte. Det finns som jag tidigare sagt en mängd olika strukturer som samverkar, dessa är ibland svåra att skilja från varann, eftersom ”patriarkatet” i bred bemärkelse är helheten av dessa olika strukturer. Och strukturerna är ett resultat av att vi lever i ett patriarkat. Kan låta flummigt, jag inser det. Jag försöker formulera det här på min lunchrast mitt i min stressiga arbetsdag. Poängen är att det finns flera orsaker till att kvinnor systematiskt diskrimineras, och själva deltar i att upprätthålla förtrycket. Men det går inte att isolera en enskild faktor i varje fall, då våra beteenden och fördomar färgas av hela vår (patriarkala) omgivning.

   Ursprunget till bildserien var en diskussion kring varför vissa säger ”jag vill inte kalla mig feminist, jag kallar mig hellre jämställdist”. Diskussionen gällde huruvida det är nån skillnad på dessa begrepp, och huruvida man kan vara för jämställdhet men inte feminism. Jag drog då ett förenklat exempel, som blev väldigt populärt. Mitt exempel är inte uttömmande eller heltäckande, det är helt enkelt en förenklad variant av hur man kan se rättvisa på olika sätt. Det går inte att klämma in hela den feministiska analysen i en bildserie på fyra rutor. Den måste av nödvändighet förenklas och generaliseras. Poängen med serien är att feminismen vill utjämna preexisterande orättvisor, medan jämställdisterna vill ha rättvisa ”fr.o.m. nu”.

  3. Therese
   Nja dubbelmoral skulle jag inte säga, snarare ett praktexempel i hur knasigt det kan bli med förenklingar. Jag ifrågasätter, svaret blir att det är lite mer komplicerad av anledning A och B, dessa ifrågasätts och det hela byts över till C, till blir det högst luddigt hur det initiala ställningstagandet objektivt kan kopplas till det senaste. Ett exempel e att nu säger du att helheten av strukturerna är patriarkatet, som i sig skapade strukturerna som jag antar blir patriarkatet och så snurrar det vidare. Om du själv tycker det är flummigt ska du nog fundera på hur det kommer sig, för en maktstruktur i sig är inte flummig.

   Tidigare satt ordning, kallat patriarkat har senare gått över i invanda könsroller som är svåra att bryta, Så enkelt kan det definieras.

   Många vill inte kalla sig feminister för att de gång på gång har mött feminister med retorik som inte lyser av jämställdhet utan snarare av att på mäns bekostnad upphöja kvinnan. När de svarta amerikanarna började begära sina rättigheter påvisade de att de ville ha samma rättigheter och de var kapabla att sköta sig själva om så behövdes. HBTQ rörelsen i min mening slåss för samma sak för de behöver inte trampa på nån för att klara sig själva. De första feministerna slogs för samma rättigheter för de ansåg att kunde stå sida vid sida med männen. Idag är retoriken inte densamma.
   Det är inte dig jag riktar detta mot personligen, men detta är en av de absolut största anledningarna till att personer jag möter inte kallar sig feminister. Det kan man tycka vad man vill om, de kommer inte ändra åsikt för det. Istället väljer folk ord som jämställdist, egalitär, humanist etc. De låter helt enkelt extremisterna behålla ordet och sen går de vidare med sina liv.

   Jag är med om att vissa saker behöver generaliseras, men det är en hårfin linje inom ett redan inflammerat ämne. Så ur min synpunkt kom det inte riktigt fram som jag tror du hade velat.

   Kan du ge mig ett exempel på när en ”jämställdist” har gjort/sagt detta ?

 20. Jag tycker att fokus ligger för mycket på samhället. Om vi går till exempelvis dejtingstadiet så är det extremt ojämnställt. Där har kvinnor 99st kakor och män har en kaka.
  Att träffa en partner och få närhet är människans största drift och på det planet är män extremt underlägsna. Kvinnor kan i stort sett välja och vraka. Se på dejtingsidor/tinder etc och jämför en kille och en tjejs profiler. Även på krogen är det likadant. Jag kommer aldrig någonsin behandla kvinnor jämställt förrän kvinnor faktiskt vänder på den situationen också och börjar anstränga sig.
  Det är alltid männen som måste ta alla initiativ och vara grymma och ambitiösa och roliga medan många kvinnor inte behöver ta ett enda initiativ någonsin.
  Kanske därför världen ser ut som den gör med massa män som har maktpositioner överallt eftersom makt = man får tjejer. Män har tvingats ha den drivkraften för att ni varit så bortskämda på den frontensig och därmed fått ledande positioner överallt.
  Och nu ska ni sitta och bli inkvoterade överallt bara för att ni råkar vara kvinnor?
  Detta är något som stört mig under många år, även om jag själv är framgångsrik på den fronten så det är inte därför jag är bitter.

  Nej tack, inte fler kakor till kvinnor.
  Men gärna fler kakor till kvinnor som faktiskt blir diskriminerade på riktigt, som i vissa utvalda länder.
  Sedan är jag också medveten om att det i dagsläget finns massor av ambitiösa kvinnor. Men det löser inte ovanstående problem.

  1. Intressant att du tycker att någon annan ska börja, men inte du. Hahaha.
   Man in the mirror med Michael Jackson skulle passa bra att spela här tycker jag.

   Det finns massor av kvinnor som tar för sig och gör något, på dejting”marknaden” men så länge ni män (och vi kvinnor) accepterar normen av hur det funkar just nu kommer inget ändras.
   Och som sagt, jämställdhet handlar inte om att män, eller kvinnor, ska ha det bättre än andra, utan att det ska vara just jämställt.

  2. Christoffer, jag påbörjade ett inlägg för att förklara för dig varför du jag anser att du har galet fel i hela ditt inlägg, men det blev en sån vägg av text så jag orkade inte ens läsa det själv. Tvivlar på att du skulle ta till dig det ändå. Beklagar att tjejer tydligen är så dåliga på att inse vilken Good Guy™ du och andra män är. Här är ni liksom storsinta nog att behandla kvinnor som människor, och ändå får ni inte ligga trots att det nästan är hennes skyldighet. Sjukt orättvis värld alltså.

  3. Emelie, nej det sa jag aldrig. Jag tar mer än gärna kontakt och kommer absolut att fortsätta med det. Men som det ser ut nu så är det liksom extremt orimligt. Många får ju sitta och skicka 100 meddelanden (välskrivna) i veckan och kanske får svar på 2-3 stycken.

   Jag hade gärna sett att man både kunde ge och ta. Att om man ser något som är intressant så visar man intresse och inte väntar på att den andra personen ska kontakta en. Då hade det blivit en så mycket härligare stämning och balans. Många kvinnor nöjer sig med att enbart lägga upp en enda liten bild och det väller in hundratals mail eller matchningar. Det går väldigt sällan att göra för en kille.
   Jag menar inte att bolla över allt till kvinnorna utan snarare att båda får ge ungefär lika mycket och inte leva i gamla 1900-talsroller att det är mannen som sköter allt det där och kvinnan ska känna sig ”jagad” och ”eftertraktad” en stund.

   ”Vi” accepterar inte normen. Jag och många andra blir otroligt frustrerade av konceptet och därför blir jag även förbannad när kvinnor gnäller på att män har all makt etc etc..
   Kanske på arbetsmarknaden, men relationer är trots allt en extremt stor marknad också som påverkar människors liv brutalt mycket mer än arbetsmarknaden, och där har kvinnorna makten.

   Therese, det är helt onödigt att du skriver att du ”tänkte” skriva någonting och inte orkade sedan för att jag hade så mycket fel. Typiskt dåliga debattörer att dra till med sådana argument. Säg något konkret i stället och förklara varför jag har fel.
   Det handlar inte om att vi inte får ligga för när vi ”vanliga” män skickat några hundra mail så får vi åtminstone ligga med 3-4 personer. Men för en kvinna som ser okej ut så räcker det i stort sett med att plocka första bästa person som skriver till dig så får du ligga. Swipea höger på tinder en enda gång så får du ligga. Normala killar behöver åtminstone swipea höger 100 gånger för ett ”ligg”. Men det är inte det jag snackar om utan det är bara den generella orättvisan att kvinnor gnäller på hur dåligt de har det och hur svårt och orättvist allt är. Sedan när det kommer till det absolut viktigaste här i livet – då har kvinnor ett sjukt övertag. Därför accepterar jag inte att ni vill kvoteras in hit och dit ”bara för att” när jag själv inte upplever någon ansträngning på detta plan.

   Ni har det ju liksom redan så bekvämt på det planet, så varför ska ni behöva röra ett finger eller orka bry er eller anstränga er när det redan är bra för er och allt sker per automatik?
   Ungefär samma mentalitet kan man applicera på oss män och resterande jämställdhet.
   Vi har det redan så bra så varför ska vi anstränga oss för er skull?

  4. Christoffer, hur föreslår du att det skulle bli jämlikt på krogen? Att tjejer säger ”ja” oftare?
   Att på alla dessa 99 meddelanden där tjejer inte är intresserade, ska då ett gäng säga ”ja” för jämställdheten?
   Eller hur tänker du?

   Att jobba emot normer och ”regler” (där kan du exempelvis ta grejen att mannen ska uppvakta och kvinnan ska vara svår) är en stor del av att grejen med att eftersträva jämlikhet.
   Att kvinnor skulle ha någon form av sexuell makt håller jag inte alls med om. Det är otroligt många regler som kvinnor måste följa när det kommer till dejter och sex, raggande och flirtande. Vad sägs om den kvinna som säger ”ja” på alla de där 99 inviterna tror du?

   Jag tror man ska börja med att ta ”nej” på allvar. Även om det innebär att man får acceptera 99 stycken nej.

  5. hejhejvardag,
   Problemet ligger egentligen inte hos kvinnorna. Jag menar inte att de ska börja säga ja till allt och alla och man orkar faktiskt inte svara på 200 mail om dagen.
   Problemet är att situationen ser ut som den gör och att ingen gör någonting åt det. Kvinnor får 200 mail om dagen eftersom männen vet att kvinnor i stort sett aldrig skriver något på eget initiativ.
   Om en helt random man registrerade sig på en sida eller app och helt plötsligt började få 2-3 mail varje dag eller 2-3 matchningar varje dag. Då hade den personen troligtvis inte behövt skicka iväg 100 mail om dagen och hela processen hade blivit mer kvalitativ och genuin. Just nu är den korrupt och det enda sättet att ändra på situationen är att kvinnor inte sätter sig och lutar sig tillbaks och skrattar åt män som gör tafatta försök att få uppmärksamhet. Om inga män hade skrivit till dem så hade de troligtvis börjat kontakta män per automatik, men så ser inte situationen ut p.g.a normer som du nämner.
   Dessa normer vill jag förändra och därmed vill jag uppnå jämställdhet inom detta precis som jag även innerst inne vill att allt annat också ska vara jämställt, men det här är en stor grej för mig och så länge det är obalans på detta område så kämpar jag åt motsatt håll. Jag tror nog att jättemånga människor kan hålla med mig i denna fråga så det är inte irrelevanta bagateller jag tar upp utan det är värt att ha i bakhuvudet.

   I denna kontext, visst att kvinnor inte BEHÖVER skicka mail eller visa intresse. Men man kanske kan börja jobba lite mer åt den riktningen att man kan börja ta lite egna initiativ om man finner någonting intressant. Alla vet vi att kvinnor är intresserade av män (vanligtvis) och alla vet vi att männen måste ta 9/10 initiativ (vilket kanske gör att män generellt sett tar mer initiativ i livet som sagt). Men vi behöver skruva om scenariot.
   Så på exempelvis dejtingsidor så kontaktar män vanligtvis både folk som är relativt ointressanta, folk som är intressanta och folk som är väldigt intressanta. Just för att få ett span av människor som potentiellt kan svara etc. Man sänker sin ribba en aning.
   Kvinnorna däremot väljer bara män som är väldigt intressanta och det är i stort sett samma typ av man uteslutande. Resterande män sitter där och drar iväg 100-tals mail etc.
   Såå, sänk era krav och ta kontakt med folk som är mindre intressanta också – då kanske balansen jämnas ut en aning. Det är en svårlöst situation, men för att bryta dessa normer så anser jag att den här bollen ligger hos kvinnan att förändra. Sedan kanske resterande genusfrågor kommer per automatik och samhället blir mer jämställt generellt? Vem vet…

  6. Christoffer, eller så kan män sluta skicka till dem de inte är superintresserade av, så jämnas det hela också ut, och dessutom har du/andra killas som skickar 100 mail/meddelande om dagen större chans att charma den du/ni VILL ha, och inte ”nöja” sig med något ni inte vill ha, bara för att ni vill ha något. Eller..?
   Fast, problemet kanske ligger i att män vill ha bekräftelse, och de blir avundsjuka på att kvinnor får det? I så fall borde ju kvinnor definitivt börja skicka fler meddelande.
   Eller..?

  7. Eller menar du att det skulle göra det mer jämlikt om kvinnor sänkte sin standard och låg med folk de inte ville ha? Och om kvinnor gjorde det, då skulle du, och fler med dig, dela med sig av de privilegier som ni har, till kvinnor som inte har dessa?

  8. Emelie,
   Det kommer att bli helt omöjligt för en vanlig kille att enbart ta kontakt med de personer han verkligen är intresserad av. Jag gjorde det misstaget i början och det är ett vanligt nybörjarmisstag. Man får jobba sig uppåt (på sin egna individuella prioritets-skala).
   Jag lovar dig att det kommer att gå åt helvete för alla dem som enbart skriver till 1 person i veckan som de verkligen finner unik och intressant.
   Man behöver vara någon form av fotomodell för att det ska vara möjligt, men en vanlig standard-kille kan inte göra på det viset, men en vanlig standard-tjej kan däremot göra på det viset och åtminstone få sex i utbyte vilket tillfredsställer åtminstone det behovet.
   Det finns få män som får väldigt många kvinnor och då får alla de kvinnorna sina sexuella behov tillfredsställda medan det är en mindre skara män som får de behoven tillfredsställda. Då är det en stor frustrerad skara av män som blir utan och det behovet växer sig starkare och starkare. Till slut köper vissa män en prostituerad och vissa män blir våldtäktsmän och vissa blir enstöringar och går ner sig totalt och vissa kanske begår självmord för att de inte räcker till när de är 30+++ och fortfarande oskulder.
   Det är en enormt komplex situation och jag vet ingen lösning på problemet mer än att män borde minimera sitt raggande på allt och alla, både irl och online medan kvinnor borde öka sitt raggande irl och online. Då kommer det till slut att bli en balans. Dock tror jag att för att detta ska fungera så måste kvinnan börja öka sitt raggande för att männen ska börja förstå att de kan minska sitt raggande.

   Som sagt, väldigt svårt och komplext, men det måste gå att lösa om vi ska uppnå ett jämställt samhälle där gamla värdelösa normer bryts. Man kan inte behålla alla fördelaktiga normer och sedan försöka förändra det som är dåligt – till sin egna fördel. Då kommer kvinnor till slut att skapa obalans i samhället när det blir ett matriarkat i stället. Det måste finnas en jämn balans på alla plan. Även om den inte är 50/50 alltid så är det bra att tänka 40/60 eller 60/40 åtminstone eftersom det är mer rimligt.

  9. Christoffer, menar du alltså att män våldtar kvinnor för att de inte får ligga med andra, så att det är kvinnornas fel att de blir våldtagna, för att de inte släpper till oftare, eller hur menar du?

  10. Emelie,
   En otroligt korkad tolkning av det jag sagt. Är det såhär ni håller på och misstolkar samhället hela tiden så förstår jag varför ni blir frustrerade.
   Vad jag menar är att 9/10 kvinnor ligger med 1/10 män. 9/10 kvinnor får därmed sitt sexuella behov tillfredsställt medan 9/10 män får inte sitt sexuella behov tillfredsställt och sitter där och är frustrerade. RISKEN att folk blir såpass frustrerade att de till slut köper en prostituerad eller drar till med en våldtäkt ökar därmed.
   Dock säger jag inte att det är kvinnans fel eller något sådant. Jag menar mest att kvinnor borde öppna ögonen för andra män än de allra mest populära. Det finns som sagt 9/10 andra grymma män där ute, men som mönstret ser ut just nu så väljer i stort sett alla kvinnor exakt samma typ av man och den inkluderas i de 1/10.

  11. Christoffer. Jag hoppades att det inte var så du menade, men ville uppmärksamma dig på din klumpiga formulering är annat än entydig.
   Följdfråga: är det bara 1/10 av männen som får fasta partners men att 9/10 kvinnor som får det? I så fall verkar inte dina beräkningar rimliga. Har du någon statistik? Jag blir riktigt nyfiken! :D

   Man kan också tolka det som att din statistik bara gäller sex. I så fall blir min nästa tanke att en annan person inte behöver stå för den sexuella tillfredsställelsen, utan att man faktiskt kan ta ansvar för den själv, utan att straffa andra.. Men det är kanske också en korkad tanke.

  12. Det är väl onödigt att ta siffrorna ordagrant. Det är mest ett exempel på hur fördelningen ungefär skulle kunna se ut. Det är naivt och blåögt att påstå att att det inte är sådär. Även om just siffrorna i sig är tagna ur luften. Det kan lika gärna vara 20/80 eller 30/70. Poängen är att den ena siffran är betydligt mycket högre än den andra.

  13. Det är inget jag har lagt märke till. Jag har ungefär lika många singeltjejkompisar som singelkillkompisar vad jag vet. Hur som, har du forskning eller statistik på ämnet så hojta, jag vill gärna läsa sådant!

  14. Christoffer. Jag har verkligen försökt förstå vad du menar och ansträngt mig för att inte göra ”korkade tolkningar”….men ärligt talat förstår jag fortfarande inte riktigt vad din poäng är. Du förklarar att män ofta måste ta kontakt med flera tjejer innan de får ligga med nån, medan tjejer lätt kan få ligga bara genom att finnas till. Du tycker att det är orättvist och måste förändras. Men du tycker inte att kvinnor ska börja ligga med folk de inte är intresserade av, så hur tänker du att det ska lösa sig?

   Du menar att killar måste skicka 100 meddelanden för att få svar på 3-4 st, för om man bara skriver till enstaka så är risken stor att tjejen ignorerar det. Men tjejer kan ju inte veta hur många du skickar meddelanden till. Om en majoritet av killarna tänker som du, och skickar meddelanden till ett hundratal tjejer de knappt är intresserade av, då får ju tjejer en mängd opersonliga meddelanden från killar som knappast har valt ut just HENNE, utan bara vill gardera sig. Konstigt om man inte orkar svara på folks meddelanden då? Om det istället var så att folk skickade till dem de är intresserade av, så skulle man ju veta att det finns en äkta tanke bakom meddelanden man får, inte bara ett massutskick i hopp om att få ligga med vem som helst.

   Du säger att bristen på sexuell tillfredsställelse kan göra män så frustrerade att de väljer att gå till en prostituerad eller våldta någon, men du tycker inte att det är kvinnors FEL, bara ett resultat av vad kvinnor gör..såå, egentligen deras fel? Hur tänker du att den situationen ska lösas utan att tjejer ligger med nån de inte vill ligga med?

   Du uppger även att du ogillar ”maktspelet” där kvinnor inte anstränger sig utan bara passivt låter sig uppvaktas, och du tycker att de istället borde tala om att de är intresserade istället för att spela ointresserade. Har det slagit dig att de kvinnor som inte visar intresse kanske faktiskt INTE ÄR intresserade..?

  15. Therese, Emelie och Christoffer
   Det här e en ond cirkel för bland killar finns ingen gyllene standard för tjejer, utan för mellan killar och killgrupper söks det nån sorts av……..”lagom”. Vissa killar vill ha tjej som fortfarande e oskuld, andra vill ha erfarna men inte för erfarna, b c d-kupa, självständig eller beroende av killen osv. Minst sagt flummigt och på den delen och det är vårt problem. Så vi killar behöver acceptera mer.
   Sen har Christoffer en poäng med att killar måste bevisa sig på andra sätt. Det är allmänt känt att en lockelse för många tjejer är materiella ting och för det krävs resurser, resurser lika med pengar och vart får man mest pengar? Jo chefspositionen som också genererar makt vilket också är en lockelse. Funkar utmärkt utan pengar också men då kommer andra krav. Ytterst få tillbakadragna killar går ensamma till en fest, då det inte finns något som demonstrerar deras värde.

   Sen är vi känslomässiga varelser allihopa vilket gör oss försiktiga för tänk minsta fel och……

   Så som det sagts innan så sitter vi i en ond cirkel där båda har sina fördelar och nackdelar. Handen på hjärtat, vem är beredd att offra sina fördelar i syfte att försöka bryta normen? På egen hand.

  16. Jag ser män och kvinnor som på en normalfördelningskurva, 2 likadana. Det finns lika många män och kvinnor som kommer att passa ihop. Vi är alla olika och vi gillar också olika. Ekvationen går inte jämnt ut förvisso och jag undrar åter igen; finns det någon statistik på att fler män är singlar än kvinnor??? Och finns det så många fler kvinnor än män? (tillbaka till 10% vs 90%.) Sen så finns det mer än utseendet, och tinder verkar ju fokusera på det, man har ju ett val att bestämma var man ”hänger” och vad man själv har för värderingar kring dejtande.

   Sen tänker jag också att man börjar väl på ”toppen”, det man gillar. Hittar man inte någon där, och verkligen vill ha någon, kan man sänka sina krav osv. -Tillgång och efterfrågan.

   Eftersom jag inte är man vet jag inte hur det är, men jag är kvinna och jag är jag. Pengar har aldrig tilltalat mig direkt och jag skulle bli förvånad om jag är den enda som känner så. Det de flesta efterfrågar är däremot ansvarstagande, i alla fall i min uppfattning vad gäller längre relationer. Men återigen, jag är bara jag, och kan inte säkert svara för andra.

   Vad man får är också vad man efterfrågar oftast. Vill man ha en relation med kärlek? Vill man ha sex? Vill man ha en vän? Vill man ha uppmärksamhet? eller något med allt? Vilket är viktigast? Vilket återkopplar till min inledning, tillgång och efterfrågan. Vad är jag villig att vänta på? Vad kan jag ”nöja” mig med?

   Enligt min erfarenhet är verklighet inte film, och det som visas på film är just det ni pratar om, att kvinnor har ”övertaget” och vill ha män med pengar, makt osv. men enligt mig är det inte riktigt så i verkligheten.
   I alla fall inte på senare tid, eftersom kvinnor arbetar, och kan tjäna pengar själva. Förr var kvinnan beroende av mannen för att försörja henne i större utsträckning, då är det klart att pengar är avgörande. Kanske ligger den normen kvar? Jag ser den inte så tydligt i min vänkrets.

   Sen är ytterligare ett tyckande från mig. Om man nu tycker att det är jobbigt att kvinnor sätter press på en att tjäna pengar eller jobba med något man inte vill, ta själv ansvar för att bli den DU vill, och inte den DE vill att du ska vara. Skit i om andra tycker att du ska tjäna en massa pengar. Är de så fästa vid det, är det ju ändå inte DIG de vill ha. Jag hade i alla fall inte velat vara med någon som är med mig för mina pengar.
   Och jag är av starka åsikten att man inte kan ha en särskilt stabil relation om man inte först accepterar och tycker om sig själv först.

 21. Tycker alltid det är lustigt när folk föredrar anekdotisk bevisföring i sådana här frågor eftersom det ju inte är att vidare vetenskapligt sätt att förstå världen. MEN jag kan förstå impulsen. Strukturella problem i samhället är ofta svåra att förstå eftersom de ofta är subtila mönster som inte alla individer känner av. Speciellt svårt är det för individer som inte själva blir negativt påverkade. När något bra händer i ens liv så vill en gärna tänka att det är på grund av att en själv arbetat hårt för det, medan när något dåligt händer så tycker en ofta att det är på grund av omständigheter. Därför är det svårt att dra slutsatser baserat på hur individer tolkar sin omgivning. Men som tur är har det gjorts mycket kvantitativ forskning på jämställdhetsfrågor som visar tex hur arbetsgivare fördrar ett CV med ett manligt namn över exakt samma CV med ett kvinnligt namn, manliga chefer som är drivna och direkta anses mer kompententa är kvinnliga chefer med samma lederskapsstil (de anses ofta vara cold hearted bitches istället för drivna och kompetenta), etc, etc. Väldigt få är medvetna om att de själva har dessa attityder. Psykologer gör skillnad på implicit och explicit attitudes. Alltså attityder som vi är medvetna om, och attityder som vi är omedvetna om. På grund av strukturer i samhället som värderar män högre än kvinnor så har de flesta (både män och kvinnor) omedvetna attityder som gör att de värderar män och manligt högre än kvinnor och kvinnligt. Vilket är sjukt jobbigt och betydligt mer uppenbart och kännbart när man levt ett helt liv som kvinna. Jag vet att det är svårt att förstå! Som en vit människa som hela mitt liv har bott i länder där vit är normen och vithet värderats högst, så känner jag inte av rasism på samma sätt som de som inte är vita, och det är många problem som jag inte ens tänkt på existerar eftersom jag aldrig upplevt dem själv. MEN (och här kommer något viktigt) när någon berättar för mig att de upplever ett problem baserat på deras hudfärg så lyssnar jag OCH TROR PÅ DEM. Istället för att börja tjata om någon jag känner som inte är vit men som inte haft det problemet, eller (ännu värre) börja gnälla om hur svårt det är att vara vit idag och om ”omvänd rasism”.

  Så, sammanfattningsvis, jag förstår att detta är svårt att förstå när man inte levt det själv. Och att förstå individuella upplevelser är lättare än att förstå subtila strukturer. Och det är just därför denna serie har valt att förenkla det hela genom att prata om kakor. Som många påpekat innan, kakorna finns inte på riktigt, och JA det är många män som har det svårt och många kvinnor som har det lätt. Men anekdoter om individer är inte hur vi bäst förklarar eller förstår världen. Och när någon som har haft en upplevelse som du personligen inte kan relatera till i första hand, lyssna och ta till dig. Det kallas empati.

  1. Precis! Vi måste lyssna på andras berättelser och förstå att bara för att jag inte upplevt tex rasism betyder det inte att det inte finns.

  2. Heja dig som orkar formulera det vi många tänker. Blir själv lite uppgiven när såna här inlägg alltid blir ifrågasatta av män som inte fattar grejen. Så heja heja folk som du och alla andra som sakligt informerar. Kanske kanske når det fram nån dag.

 22. Therese
  Så du menar att en stor del av kvinnorna i Sverige är dåligt informerade?

  Klart det är svårt att bevisa i det avseendet, men lön borde inte vara det. Det är ju något som talats mycket om. Varför diskrimineringsanmäls inte hundratals företag varje år för detta lönegap?
  Då vi pratar om män och kvinnor, vad har mannens hudfärg med saken att göra?

  Den tredje frågan är kopplad till argumentet om att kvinnor tjänar avsevärt mindre för samma jobb. Om det finns kvinnor som gör samma jobb för mindre lön. Varför anställa män? då det är en klar försämring av företagets ekonomi.

  Problematiken jag ser med bilden är att det insinuerar att en ny faktor kommer in och kan påverka en redan existerande faktor. Och här vill inte jämställdisten räta ut det hela.Kan du ge ett exempel på situation där detta har skett. Höjs lönen så höjs den ju för alla enligt standard samt förhandlingar. Jag ser inget tillfälle den här bildserien kan direkt kopplas till verkligheten så hjälp mig gärna med detta.

  1. Louise
   Jo visst finns det könsdiskriminering, Det intressanta i detta är att ifrågasätter jag, placeras jag i ett fack av total förnekelse av problemet. Du är nämligen inte den första som ställer den frågan till mig. Jag uppskattar dock att du ställer frågan, andra börjar istället bara kasta onödiga ord.
   Min position i det hela är att jag är kritisk till hur vidden av det hela målas upp. Ett exempel är att vissa svenskar har tagit lönegapsargumentet från USA (70 cent per dollar, vilket har motbevisats) och menar att så ser det ut i Sverige. SCB lägger det svenska ”oförklarliga” lönegapet på 6 procent, en annan studie lägger det på 8. Är det till en följd av diskriminering så är det inte ok, men att män generellt kommer undan med att tjäna massor av pengar genom att generellt lönediskriminera kvinnor verkar högst otroligt här i Sverige, just för att lön finns på pappret och inget man ”känner”.

   Så när folk talar om dessa generella privilegier (kakor = löner, positioner m.m.) så ställer jag frågor som borde vara lätta att svara på.

  2. Måste tillägga att lönegapet varierar från bransch och position, men igenom Sverige generellt för det är det som pratas om så visas det resultatet.

  3. Låt mig göra en jämförelse. Mitt CV dimper ner hos en arbetsgivare samtidigt som ett annat likvärdigt CV. På mitt står ett svenskklingande namn, medan det på det andra har står ett icke-svenskklingande namn.
   Vem får komma på intervju?
   Utan att jag googlat statistik, utan att jag provat detta i ett experiment så kan jag säga att övervägande gånger så kallar man mig först.
   Inte alltid, inte överallt. Men världen ser ut så. Fylld av diskriminering. Den behöver inte vara så tydlig att folk kan anmäla hit och dit, tvärtom är den sällan det. Men visst kan du väl se att den finns där?
   Se på roller i filmer, se på förväntningar på män vs kvinnor, se på reklam, se på hur man tilltalar personer av olika kön, se på de som bryter normer, se på könsfördelningen inom vissa yrken…
   Vad jag vill säga är att mycket är dolt, det syns inte på papper. Det är inte alls enkla frågor att svara på, det är supersvårt. Det ligger så djupt och det finns så många som inte vill se. Precis som både Maja och Therese redan skrivit (läs deras kommentarer om du inte gjort det redan.).
   Man kan alltid hävda att flickor gillar prinsessor och rosa, killar gillar blått och bilar redan från födseln. Varför ska vi tvinga dem till andra intressen? Eller så tror man att det kanske finns andra anledningar till att det är så enformigt med lekar och färger beroende på kön.

 23. Till de män/killar som vägrar begripa: Detta är en pedagogiskt enkel och tydlig serieteckning.
  Det handlar om sånt som Privilegium. Orättvisa förutsättningar. Dold diskriminering. Patriarkalt positiv särbehandling av killar och män. Skriv och rita nåt eget om ni inte begriper.
  Vi andra kan bara instämma i att dessa fyra bildrutor fångar något väsentligt.

  1. Några frågor: Så varför är inte den övergripande majoriteten kvinnor i Sverige med på detta? Varför ses inte en våg av diskrimineringsanmälningar mot dessa chefer som särbehandlar ekonomiskt? Varför ens bry sig om att anställa män till de posterna kvinnor har då det är ekonomiskt sämre?
   Och avslutningsvis, vad symboliserar de fyra nya kakorna för dig?

  2. Personligen pratar jag nästan dagligen med olika kvinnor som ser orättvisa patriarkala strukturer. Att ”alla” inte delar uppfattningen beror väl på en mängd olika saker. De kanske inte har reflekterat över det, kanske inte upplever det tydligt i sin vardag, de kanske hittar andra förklaringsmodeller, eller så kanske de hela sitt liv har fått höra att de är lite svagare, lite fegare, lite sämre än vad killar är, så de tänker att det antagligen är deras eget fel att de inte tycks få lika många fördelar?

   För att diskriminering på könsgrunder är svårt att bevisa. Om en man och en kvinna söker ett jobb och mannen får det går det alltid att säga att man fick bättre kontakt med mannen, kände större förtroende, tyckte att den manliga kandidaten verkade mer lämpad, osv. ”Individuella faktorer, en slump”. Om du slår en tärning och får ett jämnt nummer så är det en slump. Om du slår den igen och får ett jämnt nummer så är det fortfarande en slump. Men om du efter hundra slag fått sjuttio jämna slag, så kan man börja fundera över om det är nåt konstigt med tärningen. Kan det vara så att de som rekryterar ofta är (vita) män, och att de kanske gillar att anställa andra (vita) män? Och på så sätt går det i en cirkel?

   Förstår inte riktigt din tredje fråga, förtydliga?

   De fyra nya kakorna kan symbolisera vad som helst, precis som de andra kakorna. Kakorna representerar fördelar, privilegier. T.ex. pengar, höga poster, att tillhöra normen, trovärdighet. Det är en skämtsam förenkling av ett patriarkalt system där resurserna är snedfördelade, det är inte tio bokstavliga kakor. Den syftar till att illustrera en skillnad på feminism och jämställdism, två olika sätt att se på rättvisa. Även om det är uppenbart vilken figur jag sympatiserar med så har jag aldrig sagt att den andra figuren har FEL. Han tänker ju på ett sätt rätt när han tycker man ska dela lika, men precis som exemplet visar så finns det orättvisa skillnader från början som jag anser behöver jämnas ut. Som att män systematiskt ses som normen, de sitter på flest höga poster, de tjänar mer, de ses som mer logiska och rationella (egenskaper samhället ser som positiva) medan kvinnor systematiskt ses som svagare, känslostyrda, irrationella, mer lämpade för omsorg om andra (egenskaper som ses som negativa eller mindre viktiga). Ett samhälle där mannen är normen och kvinnan är undantaget/”den andra”.

  3. Therese: Intressant illustration! Tack!
   Utan att veta något om jämställdism eller särskilt mycket om feminism ser jag mer dina två figurer som representanter för högern respektive vänstern. Båda vill väl ha förändring, men vänster vill skapa millimeterrättvisa på en gång medan högern hoppas att det ska jämna ut sig av sig självt genom att fördela de nya kakorna jämnt allteftersom de kommer.
   Hur tycker du Therese att feminism skiljer sig från allmänna vänsteridéer? Går det att vara feminist utan att också rösta rött?

  4. Emma. Intressant tolkning. Dock inget som jag avsåg eller själv har reflekterat så mycket över. Jag har inte direkt satt mig in i höger-/vänsterfeminismen, men det är klart att feminism har mycket gemensamt med vänstern. Det handlar ju inte bara om män och kvinnor, utan är intersektionellt och innefattar faktorer som klass, etnicitet, sexualitet, könsidentitet, hudfärg, funktion, religion och sådär. Samhället består av olika hierarkier, olika förtryck. Dessa samverkar och gör att vissa grupper har det svårare än andra i samhället. Att vilja utjämna dessa skillnader är ju väldigt svårt utan att samtidigt ha en vänsterorienterad politik. Högern för mig handlar mer om individualism, och utgår ifrån att alla har samma förutsättningar och möjligheter vilket inte alltid stämmer, då samhället inte är uppbyggt så. Man kan inte blunda för att vägen är olika krokig för olika människor. Med högerpolitik gynnas de som haft turen att dra vinstlotten i ”livslotteriet” och fötts med en eller flera av de ”överordnade” egenskaperna, vilket om man drar det till sin spets skulle innebära en normfungerande vit heterosexuell cisman i en rik familj. Han kommer att ha enorma fördelar gentemot en funktionsvarierad svart transkvinna från en fattig familj. De kommer inte att ha samma möjligheter. Eller rättare sagt, de hinder hon möter kommer att vara betydligt större än de hinder han möter. Att liberalt påstå att alla har samma chans blir att förneka de förtryck som finns. Därför är det svårt att vara höger och feminist i mitt tycke, men absolut inte omöjligt. Det finns ju människor som tycker att det går att kombinera dessa två övertygelser, och då får man ju lyssna och se hur de har tänkt sig. Av naturliga skäl för jag dock de flesta diskussioner med vänster-feminister, för de tycks helt enkelt vara fler.

  5. ”Så nu menar du att det handlar om att kvinnor kanske vill men p.g.a. tänkta roller inte bör, och därför inte gör. Då har det ju inte något med könsdiskriminering ifrån män att göra utan att kvinnor inte vågar ta steget ut ur formen. Vilket är en helt annan sak.”

   Det är ingen som påstår att det finns en könsdiskriminerande regel som säger ”inga brudar!” för vissa jobb. Könsdiskriminering är mer subtil än så och har att göra med hur vi förväntar oss att folk är beroende på deras kön och ofta är vi inte ens aktivt medvetna om hur och när vi diskriminerar.

   Och när du säger att ”kvinnor inte vågar”, så menar du alltså att detta inte har något att göra med män!? Hahahaha. Att kvinnorna bara behöver tuffa till sig lite? Ok, nu börjar jag tröttna lite. Vad är din poäng? Vad vill du att jag ska säga?

   Och, Stefan. Ja, jag håller med om att det är mer press på män att tjäna pengar än på kvinnor. Och det är också en jämställdhetsfråga eftersom denna press är ett resultat av vår patriarkala samhälle. Män har traditionellt varit de som måste bring home the bacon, och därför lever denna könsroll ofta kvar.

   OK, HÄR KOMMER DET. FEMINISM 101:
   Feminism vill som mål att alla människor ska få göra det som de är intresserade av. Leka med vilka leksaker de vill leka med, delta i de sporter de tycker är mest kul, utbilda sig till de som de är mest intresserade av. Klä sig i de kläder de tycker är finast och känner sig med bekväma i. Istället för att tvingas in i könsroller som påverkar deras val. OCH BÅDE MÄN OCH KVINNOR TJÄNAR PÅ DETTA. Som sagt, det kan vara jobbigt för män som känner press på sig att tjäna mycket pengar för att anses ”attraktiv”. Detta är patriakalets fel. Ni kan skylla på ”nä, det är kvinnornas fel, för det är ju dem som vill ha en rik man!”, men anledningen VARFÖR en del kvinnor vill ha en rik man är pga av patriakalet.

   Jag känner mig som en fyraåring här, eftersom jag hela tiden säger ”varför”, men tänk ett steg längre. Varför väljer vi som vi gör? Varför har vi vissa preferenser?

   OK, Maja out.

 24. Så väl fångat! För just alla de som säger att de är för jämställdism men inte feminism vägrar ju erkänna att män har fördelar framför kvinnor. Och så länge man inte vill hålla med om att vi har ett patriarkalt samhälle så kommer man aldrig attkalla sig feminist. Någon skrev det så bra: Pappa vad är ett patriarkalt samhälle? -Det är när männen sitter på de flesta beslutspositionerna, ekonomiskt och politiskt. -Pappa, är det så i Sverige idag? -Ehh, jaaaa…
  För så är det ju fortfarande. Och vill man inte erkänna det så blir det såklart svårt att acceptera att feminism behövs. Den dagen då det inte ser ut så längre kommer det vara logiskt att prata om jämställdism.

 25. Problemet med denna liknelse är såklart att saker som lön, chefspositioner osv inte är något vi får tilldelat oss utan är resultatet av bl.a personliga val, arbetsinsats och val av utbildning. Självklart existerar diskriminering och rasism och dylikt i samhället, det är ingen som förnekar det. Det är däremot oärligt att anta att löneskillnader mellan människor beror på något slags förtryck när det finns många faktorer som påverkar lön.

  1. Tur att du förklarade hur det verkligen ligger till. Här har jag gått runt och trott på könsdiskriminering när det i själva verket bara råkar vara så att kvinnor systematiskt gör sämre val och sämre arbetsinsatser än män! Anledningen till att män är överrepresenterade i nästan alla höga positioner är helt enkelt att vi inte ansträngt oss tillräckligt.

  2. Jag har inte sagt något om sämre val, sämre insatser eller att någon inte anstränger sig. Det är dina värderingar. Att jobba mindre behöver inte automatiskt vara ett dåligt val. Min poäng är att skillnader i någon parameter mellan två grupper inte behöver betyda förtryck.

  3. Klockrent Kalle. Skolexempel på ett vanligt sätt att bortförklara löneskillnader. Tur att du förstår att diskriminering till sin art är svårt att upptäcka för dem som inte utsätts för det.

  4. Jag som kvinna och ingenjör kan ju säga att jag aldrig har påverkats negativt av att jag är kvinna. Snarare tvärt om. Företag skriker efter kvinnliga ingenjörer men det finns för få. Min lön är dessutom densamme som för män. Jag får lön i förhållande till vad jag ber om. Sen att kvinnor har svårt att värdesätta sin egen kompetens kan ju inte männen hjälpa.
   Jag anser att man väljer det yrke man vill ha. Vill man ha högre lön då utbildar man sig och väljer ett yrke inom den privata sektorn. Sen är det förjävligt att lönerna är så låga inom den offentliga sektorn med det är den ju för både kvinnor och män.

  5. Jo absolut! Men tänk ett steg längre och fundera på VARFÖR det finns så få kvinnliga ingenjörer. En del menar att män är födda med egenskaper som gör att de ”naturligt” är mer intresserade av teknik, vetenskap, matematik, etc. Medan kvinnor är ”naturligt” mer intresserade av att ta hand om andra och vill därför jobba inom vård, skola, och med barn.

   Den utbildning som jag valt är psykologi och neurovetenskap, och bevisen tyder på att det är mer skillnad bland män och bland kvinnor än det är mellan män och kvinnor (mer skillnad inom grupper än mellan grupper är ett viktigt begrepp i statistik och tyder på att skillnader mellan grupper inte är statisically significant (ursäka min svengelska, har bott utomlands i 10år…)), och att könsroller är något vi lär oss, inte något vi föds med. Jag ska inte gå in på alla studier som påstår att män och kvinnors hjärnor är ”hardwired” på olika sätt och hur problematiskt hela begreppet ”hardwired” är när vi pratar om hjärnor, eftersom det ämnet är stort om komplicerat. MEN, de medfödda skillnader som finns mellan kvinnor och män är definitivt inte markanta nog att motivera de extremt olika könsrollerna vi blir tilldelade.

   Så, på grund av könsrollerna så har vi nu ett samhälle där vi lär oss att vi är bra på olika saker beroende på vilket kön vi råkade födas med, och de val vi gör är ofta påverkade av detta. Det finns såklart många undantag (som du, som är ingenjör, min syster som pluggar fysik, jag som inriktat mig på neurovetenskap istället för mer ”tjejiga” områden inom psykologi, min mamma som är matte och no-lärare, min pappa som utbildade sig till bibliotekarie), men överlag så finns det yrken där kvinnor är mer representerade, och andra där män är mer representerade.

   Och eftersom det som anses manligt anses vara värt mer, så får man oftast bättre betalt för typiskt ”manliga” yrken än typiskt ”kvinnliga”.

   Så visst, vi väljer vilket yrke vi vill ha och vad vi utbildar oss till. Men vi uppmuntras till olika slags yrken och utbildningar beroende på våra kön, och konstiga idéer som att ”tjejer är inte bra på matte, och killar är inte bra på språk”, vilket påverkar oss, och våra ”fria val”, mer än vad vi inser.

   Och som sagt, ja det finns massa undantag! Vilket är jättebra eftersom det betyder att vi ju går åt rätt håll! För hundra år sedan trodde vi att kvinnor inte var intelligenta nog att ens rösta (och hade massa konstiga idéer om hur kvinnliga hjärnor var så HIMLA annorlunda vilket påståddes vara baserat på vetenskaplig forskning), så tänk vad vi kommer skratta åt vad vi tror idag, om hundra år till.

  6. Maja: ”Den utbildning som jag valt är psykologi och neurovetenskap, och bevisen tyder på att det är mer skillnad bland män och bland kvinnor än det är mellan män och kvinnor ”
   När det kommer till ingenjörer så kan det ju betyda att det finns ett fåtal män som är extremt intresserade av att bli ingenjörer och många män som är extremt ointresserade av att bli det, medan det finns relativt många kvinnor som är medelintresserade av att bli ingenjörer.

   ”Och eftersom det som anses manligt anses vara värt mer, så får man oftast bättre betalt för typiskt ‘manliga’ yrken än typiskt ‘kvinnliga’.”
   Det har att göra med utbud och efterfrågan.

  7. Det tycks ju vara så att fler män än kvinnor är såpas pigga på att bli ingenjörer att de utbildar sig till det, men min poäng var att fundera på varför. När jag sa att set är mer skillnad bland män/kvinnor än mellan mön/kvinnor så syftade jag på faktorer som intelligens, empatiförmåga, språkbegåvning, matematikförmåga, osv. Om man istället mäter mer sociala faktorer som vad för utbildningar man väljer, hur ofta man har kjol på sig, hur mycket plats man tar i sociala sammanhang etc, så finns det skillnader på grund av sociala normer som vi lärt oss. Så min poäng var att många ofta försöker förklara sociala skillnader med medfödda ”naturliga” skillnader.

   När det gäller utbud och efterfrågan, så tror jag inte det kan förklara helt hur ”kvinnliga” yrken ofta liksom råkar vara just de som får lägre löner. Vi behöver alla lärare, dagisfröknar och sjuksköterskor, så det finns det ju en stark efterfråga för. Och (som sagt, bott utomlands länge så har inte stenkoll på hur läget är i Sverige nuförtiden), men vill minnas att det i alla fall brukade vara brist på lärare. Så då borde ju lärarlöner vara jättehöga?

  8. Maja
   Så nu menar du att det handlar om att kvinnor kanske vill men p.g.a. tänkta roller inte bör, och därför inte gör. Då har det ju inte något med könsdiskriminering ifrån män att göra utan att kvinnor inte vågar ta steget ut ur formen. Vilket är en helt annan sak.

  9. Skola och omsorg har till störst del varit styrt av staten och dess medel, vilket sänker lönen p.g.a. krav på jämn fördelning och brist på konkurrens. Ingenjörer och advokater jobbar oftast privat.

  10. Maja: ”Det tycks ju vara så att fler män än kvinnor är såpas pigga på att bli ingenjörer att de utbildar sig till det, men min poäng var att fundera på varför.”
   Min gissning är att lönerna är bättre för ingenjörer, och män tenderar att värderas mer baserat på vad de tjänar än vad kvinnor gör. Män bryr sig inte jättemycket om vad tjejer tjänar, men, om jag har blivit rätt informerad, så bryr sig kvinnor en hel del om vad män tjänar, och därmed påverkas mäns och kvinnors jobbpreferenser.

   ”Vi behöver alla lärare, dagisfröknar och sjuksköterskor, så det finns det ju en stark efterfråga för.”
   Det finns också ett stort utbud av folk som vill bli dagisfröknar, lärare, och så vidare. Efterfrågan är bara hälften av beräkningen.

   ”men vill minnas att det i alla fall brukade vara brist på lärare. Så då borde ju lärarlöner vara jättehöga?”
   Nja, för det första så har ju staten (inkl. kommunerna) ett inflytande när det kommer till lönerna, och det får saker att inte fungera ordentligt.
   För det andra så är brist relativt; det är skillnad mellan en brist där bara 10% av behoven är tillfredsställda och en brist där 99% av behoven är tillfredsställda.

  11. ”Så nu menar du att det handlar om att kvinnor kanske vill men p.g.a. tänkta roller inte bör, och därför inte gör. Då har det ju inte något med könsdiskriminering ifrån män att göra utan att kvinnor inte vågar ta steget ut ur formen. Vilket är en helt annan sak.”

   Det är ingen som påstår att det finns en könsdiskriminerande regel som säger ”inga brudar!” för vissa jobb. Könsdiskriminering är mer subtil än så och har att göra med hur vi förväntar oss att folk är beroende på deras kön och ofta är vi inte ens aktivt medvetna om hur och när vi diskriminerar.

   Och när du säger att ”kvinnor inte vågar”, så menar du alltså att detta inte har något att göra med män!? Hahahaha. Att kvinnorna bara behöver tuffa till sig lite? Ok, nu börjar jag tröttna lite. Vad är din poäng? Vad vill du att jag ska säga?

   Och, Sebastian. Ja, jag håller med om att det är mer press på män att tjäna pengar än på kvinnor. Och det är också en jämställdhetsfråga eftersom denna press är ett resultat av vår patriarkala samhälle. Män har traditionellt varit de som måste bring home the bacon, och därför lever denna könsroll ofta kvar.

   OK, HÄR KOMMER DET. FEMINISM 101:
   Feminism vill som mål att alla människor ska få göra det som de är intresserade av. Leka med vilka leksaker de vill leka med, delta i de sporter de tycker är mest kul, utbilda sig till de som de är mest intresserade av. Klä sig i de kläder de tycker är finast och känner sig med bekväma i. Istället för att tvingas in i könsroller som påverkar deras val. OCH BÅDE MÄN OCH KVINNOR TJÄNAR PÅ DETTA. Som sagt, det kan vara jobbigt för män som känner press på sig att tjäna mycket pengar för att anses ”attraktiv”. Detta är patriakalets fel. Ni kan skylla på ”nä, det är kvinnornas fel, för det är ju dem som vill ha en rik man!”, men anledningen VARFÖR en del kvinnor vill ha en rik man är pga av patriakalet.

   Jag känner mig som en fyraåring här, eftersom jag hela tiden säger ”varför”, men tänk ett steg längre. Varför väljer vi som vi gör? Varför har vi vissa preferenser?

   OK, Maja out.

  12. Förresten! Jag har en fråga också. Om ni nu inte håller med om att ett samhälle där vi inte tvingas in i könsroller, utan kan istället bli och göra vad vi vill – istället för vad som förväntas av oss – låter som ett bra samhälle. Vad vill ni ha istället? Vad är ert mål?

 26. Dina illustrationer är så jäkla på pricken. Finns så många som försöker förmedla sånt här men tack vare dina illusar så sticker din blogg ut ordentligt. Tack för att du till och med kan få oss att skratta åt eländet!

  1. Kakorna finns alltså inte på riktigt ;)
   De är en metafor för hur snedfördelat det är i samhället. Vill du ha exempel? Tja, några exempel är: löner, chefsposter, privilegier.

  2. Konstigt att det bara är män med svenskklingande namn som inte förstår det här med metaforer och privilegier… :/

  3. Så du menar att en 18 årig man, nyligen tagit studenten, har sju kakor och dennes nyligen examinerade tjejkompis har tre? Har han alltså dubbelt upp i privilegier?

  4. Ida:
   Du får väl kvinnsplaina det då…

   Om det är 10 chefer och 3 är kvinnor så ska 2 män sluta för att det ska komma in 2 kvinnor istället eller vad?
   Att kvotera in folk är ju bara dumt då det ska bedömas efter vad man kan och inte vilket kön man råkar ha.

  5. Härligt med lite härskarteknik från Stefan också.

   Stefan, om du på riktigt inte förstår den här klockrena illustrationen så kommer du nog inte göra det oavsett vad jag eller någon annan säger. Tack och hej

  6. Okej Emma, med tanke på att vi pratar kakor så kan vi ju ta det som ekonomi. Hur har våran 18 åring mer pengar än sin klasskompis? ta första jobbet som exempel, eller bidrag för den delen.

  7. Mathias, detta handlar inte om din 18-åriga kompis. På ett individuellt plan kan ju en man ha det sämre än en kvinna. Bilden ovan är en grov förenkling av ett problem som är strukturellt, dvs det är generellt så att män har ”mer kakor” än kvinnor, det innebär inte att det inte kan finnas undantag som bekräftar regeln. Men det funkar liksom inte att förneka patriarkala strukturer bara för ”men jag känner en kvinna som är chef!!!”. För GENERELLT är det inte så. Förstår du? Du måste alltså lyfta blicken från din egen navel och skåda ut i samhället, reflektera över hur det märkligt ofta råkar vara så att männen ”av en slump” drar vinstlotterna på så många områden?

   (”Men vårdnadstvister då, kvinnor vinner alltid där, det är omvänd sexism!!”) Nej.

  8. Alltså mina 18 åriga kompisar e också förenklingar, kan se det som de som tog studenten i somras. Vad du nu gör är att du hoppar direkt till chefspositionen, vart sker snevridningen enligt dig? Direkt? Verkligen? Män struntar rent generellt fullständigt i kompetens?…och vad är det dessa kvinnliga ”undantag” lyckas med som de andra inte gör?
   Jag tittar ut i samhället och ser kvinnor på chefspositioner, vice chef och liknande lite överallt. Är de olika i mängd ja, men det är det i olika arbeten på många nivåer. Har du några källor på folk som berättar sin historia om hur de har nekats sin chefsposition p.g.a. sitt kön? Skulle gärna läsa dem.

  9. thilde: ”Kakorna finns alltså inte på riktigt ;)”
   Vad har det med saken att göra?

   I teckningen diskuteras fördelningen av kakor, men det står inget om vems de är. Har killen arbetat ihop dem? Har hon? Har de båda? I så fall, hur mycket har de arbetar var? Vilka var avtalen från början?

  10. Stefan; Ja, typ. Fast se det kanske som att om det är 10 chefer varav 3 är kvinnor så borde målet vara att de två nästa som slutar i mån av möjlighet ska ersättas av kvinnor. Inte att man ska avsätta dem för det, men att man, när det blir dags, försöker se till att manteln tas upp en av kvinna (eller en man i de yrken som är kvinnodominerade).
   Det handlar om att långsiktigt åtgärda det problem som är våra samhällsstrukturer idag, inte att ersätta manliga chefer i någon statskupp.

  11. Nej Adam
   Båda könen ska ha samma möjlighet utifrån positionens uppgifter i relation till arbetstagarnas kompetens och påverkan på företaget. Anser arbetsgivaren att kvinnan kommer förbättra arbetsklimatet till skillnad ifrån mannen så anställ kvinnan. Men att anställa bara för att, är lika diskriminerande som att inte anställa en kvinna för att exempelvis styrelsen bara vill ha med män. Och många män som söker arbete idag har inte diskriminerat så det är de som får ta skulden för tidigare generationers misslyckanden.

   50/50 mellan könen är ingen garanti för framgång. En bra sammansättning av kompetens, erfarenhet och samarbete är. Jag struntar fullständigt i om jag är ensam kille eller om det är exakt fördelat i en arbetsgrupp, så länge det finns en tanke bakom individerna i gruppen.

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida

LOADING..