ANNONS

Transiterande Pluto konjunktion ascendenten

/

Läsarfråga. Pluto konjunktion ascendent. Samt Saturnus/Pluto-konjunktion 2020.

Hej!

Igår fick jag en läsarfråga om vad som kan väntas ske då transiterande Pluto passerar ascendenten.

Pluto är ju en transformerande planet. Det som planeten berör (ascendenten= jaget, utseendet, fasaden utåt)kommer genomgå en period av själsligt sökande och som en effekt av den processen kommer relationer att påverkas. Ett exempel kan vara att man gör viktiga livsinsikter när det gäller hur man lever och varför, beslutar sig för att bryta upp från det gamla sättet och väljer en annan väg.

För en del kommer de närmaste relationerna då påverkas för att ”ditt nya jag” kanske inte längre tilltalar omgivningen.

Pluto är förenad med att riva ned det förflutna och bygga upp något helt nytt. Det kan också, alternativt, ta sig uttryck gällande utseende. Ascendenten är ju den sida av världen som vi visar upp uppåt, rent fysiskt.

Radikala förändringar kring utseendet, kanske som effekt av en detox eller stor kostförändring, kan göra att din fasad mot omvärlden förändras.

Pluto kan vid första anblicken verka obehaglig men se en sådan här transit som en chans att klippa av banden med sådant som inte gynnar dig i livet längre.

När du gjort dig fri från begränsningar, rädslor, begär, behov eller nära relationer som tär mer än de ger, väntar dig en befrielse och ett nytt liv.

För första gången sedan 1982

I januari 2020 kommer Pluto och Saturnus att mötas i en konjunktion i Stenbockens tecken. Kombinationen ”riva ned och skapa nytt” med  ”de styrande i världen/landet/samhället/chefer/företagsvärlden” kommer troligen ge oss stora förändringar att vänta när det gäller politik. Debatter, nyheter och förslag kring handel och missbruk av makt och naturtillgångar kommer explodera i nyheterna.

Restriktioner gällande hur de stora och mäktiga använder sin kraft vore inte förvånande att se. Det kommer bli protester för de nya förhållningsreglerna kan kännas påtvingade, även om det är menade för ett högre gott såsom att spara på planetens resurser eller gynna en mer rättvis fördelning av världens tillgångar.

Möjliga ytterligare scenarion är:

-Strukturen för organisationer och handelssamarbeten som faller- EU. Väntar fler ”exits” och hur påverkar det EU?

-Utbrott av virus och epidemier och behandlandet av dem. Planeterna befinner sig i Stenbocken vilket indikerar sjukdomar som påverkar skelett, hud, hår och tänder.

-Missbruk av makt och finansiellt fiffel på hög nivå.

-Glas- och stenbyggnaders uppgbyggnad och fall genom olyckor eller illvilja.

-Nya stater och/eller staters/politiska regimers fall.

På ett personligt plan kommer vi att tvingas se över vår egen livsstruktur och tvingas fatta beslut för att få bort sådant i livet som inte längre tillför oss värde.

Jag önskar er en fortsatt fin tisdag!

Kramar

Helena

4
55

Genom att klicka på "Skicka" bekräftar jag att jag har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

© Bonnier Magazines & Brands AB, 105 44 StockholmTelefon: 08-736 53 00