Saturnus i Stenbocken
Saturnus återkomst
11 januari 2018 - 10:01
Saturnus Återkomst
Till Jessica Frej
7 mars 2017 - 06:03
Saturnus Återkomst
Saturnus Återkomst- utmaningar mellan 27-30 samt 57-60 års ålder
24 juni 2014 - 11:06
Saturnus Återkomst
Saturnus återkomst- Livsläxor vart 30:e år
19 november 2013 - 08:11