SJ AB informerar!

Det här är information á la Så dags nu.

Jag tänkte faktiskt ge upp i Alvesta och vända hem. Men så mindes jag att jag betalat 2200 kronor för mina biljetter och spottade upp mig.

LOADING..