Toddlers unite

Men alltså, har alla småbarn någon slags awareness week just nu som media inte rapporterar om?

Småttingarnas fackförbund arbetar i det fördolda och skickar ut sina medlemmar nakna i stövlar. Ut mitt i natten för att banka på kommunala inrättningar.

Se oss och möt våra krav! Ketchup på allt! Hålla i toalettstolen med båda händerna! Snorrborttagning avgör VI!

LOADING..